#08 – Creşterea în Hristos

Domnul Isus Se ruga pentru noi, cerând ca noi să putem fi una cu El, aşa cum El este una cu Tatăl. Ce unire minunată este aceasta! Mântuitorul spunea despre Sine: „Fiul nu poate face nimic de la Sine”. „Tatăl care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 5,19; 14,10). Astfel, dacă Hristos locuieşte în inimile noastre, El va lucra în noi „şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2,13). Atunci noi vom lucra aşa cum a lucrat El şi vom da pe faţă acelaşi spirit. În acest fel, iubindu-L şi rămânând în El, noi vom creşte „în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4,15).