#09 – Viaţa şi faptele noastre

Efortul făcut pentru binecuvântarea altora va avea ca rezultat propria noastră binecuvântare. Acesta a fost de fapt scopul urmărit de Dumnezeu atunci când ne-a dat partea noastră de lucru în cadrul Planului de Mântuire. El a dat astfel oamenilor privilegiul de a deveni părtaşi de natură divină şi, la rândul lor, aceştia să fie o binecuvântare pentru toţi semenii lor. Aceasta este cea mai mare onoare, cea mai mare bucurie pe care Dumnezeu o poate da celor credincioşi. Cei care devin astfel părtaşi la lucrarea iubirii divine sunt aduşi tot mai aproape de Creatorul lor.

lesson17-03Dumnezeu ar fi putut să încredinţeze îngerilor din ceruri lucrarea de vestire a soliei Evangheliei şi toată lucrarea slujirii din iubire. El ar fi putut să folosească alte mijloace pentru împlinirea planurilor Sale. Dar în marea Sa iubire, a ales să ne facă conlucrători cu El, cu Domnul Hristos şi cu îngerii, pentru ca să putem fi părtaşi binecuvântării, bucuriei şi înălţării spirituale care rezultă din această slujire neegoistă.

Făcându-ne părtaşi suferinţelor Lui, noi suntem aduşi în relaţii de împreună simţire cu Domnul Hristos. Fiecare act de sacrificiu de sine pentru binele altora întăreşte spiritul binefacerii în inima dătătorului, legându-l tot mai strâns de Răscumpărătorul lumii, care, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogăţim (2 Corinteni 8,9). Şi când noi împlinim în acest fel scopul divin al existenţei noastre, numai atunci viaţa poate fi o binecuvântare pentru noi.