#09 – Viaţa şi faptele noastre

Mulţi au găsit scuze pentru faptul că n-au pus darurile lor în slujba lui Hristos, spunând că alţii au avut daruri şi ocazii mai bune ca ei. A existat chiar ideea că numai cei care sunt în mod deosebit talentaţi, numai acestora li se cere să-şi consacre capacităţile în slujba lui Dumnezeu. Unii au înţeles că talentele au fost date numai unei anumite clase favorizate excluzând pe ceilalţi care, bineînţeles, nu sunt chemaţi să se împărtăşească nici de activitatea acelora, nici de răsplata lor. Dar în parabola Domnului nu sunt prezentate în acest fel lucrurile. Când stăpânul casei a chemat pe slujitori, el a dat fiecăruia partea sa de lucru.

izvor_meditCu un spirit plin de iubire, putem îndeplini cele mai umile îndatoriri ale vieţii „ca pentru Domnul” (Coloseni 3,23). Dacă iubirea lui Dumnezeu este în inimă, ea se va manifesta atunci în viaţa de fiecare zi. Vom fi atunci înconjuraţi de parfumul plăcut al prezenţei lui Hristos, iar influenţa noastră va fi spre înălţare şi binecuvântare.

Nu trebuie să aştepţi ocazii mari, speciale sau talente extraordinare pentru ca numai atunci să lucrezi pentru Dumnezeu. Nu trebuie să te gândeşti ce va gândi lumea despre tine. Dacă viaţa ta zilnică este o mărturie despre curăţia şi sinceritatea credinţei tale şi dacă şi ceilalţi sunt convinşi că dorinţa ta este să le fi de folos, atunci eforturile tale nu vor fi în totul zadarnice.