#10 – Cunoaşterea de Dumnezeu

În timp ce cugetăm la desăvârşirea Mântuitorului nostru, vom dori să fim cu totul transformaţi şi reînnoiţi după chipul Său curat. Sufletul nostru va înseta şi va flămânzi după asemănarea cu Cel pe care-L adorăm. Cu cât cugetele noastre se vor ocupa mai mult de Domnul Hristos, cu atât mai mult vom vorbi şi altora despre El şi-L vom reprezenta în lume prin viaţa noastră.

lesson05-06Biblia n-a fost scrisă numai pentru cei învăţaţi; dimpotrivă, ea a fost destinată oamenilor de rând. Marile adevăruri necesare pentru mântuirea noastră ne sunt prezentate tot aşa de clar ca şi lumina zilei; nimeni deci nu va fi dus în rătăcire şi nu va pierde cărarea, cu excepţia celor care urmează propria lor judecată în loc să urmeze voinţa lui Dumnezeu, care este aşa de clar descoperită în Cuvântul Său.

Nu trebuie să primim învăţăturile nici unui om drept învăţături ale Sfintelor Scripturi, ci personal trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom îngădui altora să gândească pentru noi, atunci vom ajunge să avem numai nişte energii intelectuale slabe, schiloade şi capacităţi cu totul reduse. Puterile nobile ale minţii pot fi aşa de pipernicite datorită lipsei de preocupare cu acele subiecte vrednice de atenţia lor încât îşi pierd puterea de a sesiza însemnătatea profundă a Cuvântului lui Dumnezeu. Puterea intelectuală se va dezvolta dacă ea este folosită spre a înţelege legătura dintre subiectele Sfintelor Scripturi, spre a compara text cu text şi lucrurile spirituale cu lucrurile spirituale.