#11 – Înaltul privilegiu al rugăciunii

Dumnezeu nu doreşte ca vreunul dintre noi să se facă pustnic sau călugăr şi să se retragă din lume pentru a face numai rugăciuni. Viaţa noastră trebuie să se asemene vieţii Domnului Hristos, şi anume pe munte în rugăciune şi apoi în mijlocul mulţimii. Cel care nu va face altceva decât să se roage va înceta curând să se mai roage, sau rugăciunile lui vor deveni o simplă formă. Când oamenii se retrag din viaţa socială, departe de sfera îndatoririlor creştine şi de purtarea crucii, când încetează să mai lucreze cu zel pentru Domnul, care a lucrat cu zel pentru ei, atunci nu mai au pentru ce să se roage şi pierd simţământul nevoii de rugăciune. Rugăciunile lor devin personale şi egoiste. Ei nu se pot ruga pentru nevoile omenirii sau pentru înălţarea edificiului împărăţiei lui Dumnezeu, cerând putere pentru această lucrare.

china_14Noi suferim pierderi atunci când neglijăm privilegiul de a ne aduna laolaltă spre a ne întări şi încuraja unul pe altul şi a sluji lui Dumnezeu. Adevărurile Cuvântului Său îşi pierd atunci din însufleţire şi importanţă pentru noi. Inimile noastre încetează să mai fie iluminate şi trezite prin influenţa lor sfinţitoare şi puterea noastră spirituală scade. În legăturile noastre, ca creştini, noi pierdem foarte mult prin lipsa de simpatie unul faţă de altul. Cine se închide în sine ca să trăiască numai pentru el nu se află în poziţia pe care Dumnezeu a dorit ca el s-o ocupe. Cultivarea simţămintelor sociale din fiinţa noastră ne face în stare să simţim cu alţii şi constituie mijlocul de dezvoltare şi de întărire a noastră în serviciul lui Dumnezeu.
Dacă creştinii s-ar aduna unii cu alţii, vorbind unul altuia despre iubirea lui Dumnezeu şi despre preţioasele adevăruri ale mântuirii, atunci inimile lor s-ar reînviora şi ei s-ar întări unul pe altul. Noi putem zilnic să învăţăm din ce în ce mai mult despre Tatăl nostru ceresc, căpătând o nouă experienţă a harului Său; atunci vom dori să vorbim despre iubirea Lui şi făcând astfel inimile noastre vor fi încălzite şi încurajate.