#12 – Ce să facem cu îndoiala?

Apostolul Pavel exclamă uimit: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui” (Romani 11,33). Dar, deşi „norii şi negura îi înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie” (Psalmul 97,2). Modul în care El Se comportă cu noi, cum şi motivele care-L determină la aceasta pot fi înţelese atât cât este necesar ca să putem discerne mila şi iubirea Sa nemărginite, unite cu puterea Lui nespus de mare. Din planurile Lui noi putem înţelege atât cât este spre binele nostru să ştim; dar dincolo de aceasta, noi trebuie să ne încredem totuşi în braţul Celui Atotputernic şi în inima Lui care este plină de iubire.

leul1Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea caracterului divinului său Autor, cuprinde taine care niciodată nu vor putea fi pe deplin înţelese de fiinţele mărginite. Intrarea păcatului în lume, întruparea Domnului Hristos, naşterea din nou, învierea şi multe alte subiecte prezentate în Sfânta Scriptură sunt taine prea adânci ca să poată fi explicate de mintea omului sau să poată fi înţelese pe deplin. Dar nu avem nici un motiv ca să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu numai pentru faptul că nu putem înţelege tainele providenţei Sale. În lumea naturală suntem în permanenţă înconjuraţi de taine, pe care nu le putem aprofunda. Cele mai simple forme de viaţă prezintă probleme pe care chiar şi cel mai înţelept gânditor este neputincios să le explice. Pretutindeni întâlnim minuni care trec peste puterea priceperii noastre. Ne mai mirăm atunci aflând că în lumea spirituală sunt taine pe care de asemenea nu le putem cuprinde? Dificultatea stă numai în slăbiciunea şi îngustimea minţii omeneşti. Dumnezeu ne-a dat în Sfintele Scripturi suficiente dovezi despre caracterul lor divin şi nu trebuie să punem la îndoială Cuvântul Său pentru motivul că nu putem înţelege toate tainele providenţei Sale.