#12 – Ce să facem cu îndoiala?

A recunoaşte faptul că noi nu putem înţelege pe deplin marile adevăruri ale Bibliei înseamnă a admite numai că mintea noastră mărginită este neînstare să priceapă nemărginirea, că omul, cu limita lui cunoaştere, nu poate pătrunde planurile Celui Atotştiutor.

ISUS_BATE_LA_USAPentru că nu pot aprofunda toate tainele Cuvântului lui Dumnezeu, cei sceptici le leapădă; şi nu toţi cei care mărturisesc a crede în Evanghelie sunt scutiţi de această primejdie. Apostolul spune: „Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu” (Evrei 3,12). Este numai bine şi drept să studiem cu atenţie învăţăturile Sfintelor Scripturi şi să cercetăm „lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2,10), în măsura în care sunt descoperite în Scripturi. În timp ce „lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru”, „lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie” (Deuteronom 29,29). Dar lucrarea lui Satana este aceea de a perverti puterea de înţelegere a minţii omeneşti. În procesul de cercetare a Scripturii, o oarecare mândrie este amestecată cu consideraţia faţă de adevărul biblic, astfel încât oamenii încearcă un simţământ de nerăbdare şi înfrângere dacă ei nu pot să explice fiecare pasaj al Sfintelor Scripturi, spre deplina lor satisfacţie. Este prea umilitor pentru ei să recunoască faptul că nu pot înţelege Cuvântul inspirat. Ei nu sunt dispuşi să aştepte cu răbdare până când Dumnezeu va găsi de bine să le descopere adevărul. Ei consideră că înţelepciunea lor proprie este suficientă să-i facă în stare să înţeleagă Scripturile şi, nereuşind să le înţeleagă, ei ajung să le tăgăduiască autoritatea. Este adevărat că multe teorii şi învăţături socotite în popor ca provenind din Biblie nu-şi au temelia în învăţăturile ei şi sunt, de fapt, contrare Cuvântului inspirat. Asemenea lucruri au fost motive de îndoială şi nedumerire pentru mulţi. Totuşi, vina nu trebuie pusă în seama Cuvântului lui Dumnezeu, ci a oamenilor care au denaturat acest Cuvânt.