RSS Feed

Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a Sesiunii Bisericii Adventiste mondiale sunt alegerile si revizuirea Manualului Bisericii

Elizabeth Lechleitner/ ANN

Saptamana viitoare, mai mult de 2.400 de delegaţi ai Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea vor alege conducerea Bisericii pentru urmatorii cinci ani. Ei vor vota, de asemenea, nenumărate alte subiecte aflate pe ordinea de zi, de la structura administrativă a Bisericii până la schimbări în Manualul acesteia.
Atunci când delegaţii sosesc în Atlanta, Georgia, pentru Sesiunea Conferinţe Generale, primul punct pe ordinea de zi va fi alegerea conducerii Bisericii, începând cu preşedintele Bisericii mondiale, incluzând preşedinţii fiecăreia dintre cele 13 regiuni ale Bisericii mondiale, şi directorii departamentelor de la sediul Bisericii mondiale şi omologii lor regionali.

Deşi alegerea liderilor Bisericii ar putea fi printre cele mai anticipate obiective ale sesiunii, cea mai mare parte a alegerilor va avea loc în primele zile ale întâlnirii de lucru de 11 zile, lăsând restul timpului pentru rapoartele regiunilor Bisericii şi instituţiilor şi alte puncte ale agendei de lucru.

Poate cel mai demn de remarcat, a spus sub-secretarul Bisericii mondiale Larry Evans, este un punct de pe ordinea de zi care, în cazul în care va fi aprobat, va face ca alegerea directorilor asistenţi ai departamentelor să nu mai aibă loc în cadrul sesiunii, ci în cadrul primei întâlniri de lucru a Bisericii.
Având în vedere numărul mare de puncte ce sunt votate în cadrul sesiunii, procedura de numire poate părea grăbită, a declarat Evans, unii delegaţi dorind mai mult timp pentru a lua în considerare potenţialii candidaţi.

Măsura “ar permite să se acorde mai multă atenţie găsirii persoanelor potrivite”, a spus Evans. “Acesta oferă noilor directori de departament timp pentru a forma un departament. În prezent, el sau ea este ales şi are doar o zi pentru a alege doi directori asistenţi.”

Delegaţii vor vota, de asemenea, dacă membrii comitetelor executive ale Bisericii – atât cei de la sediul Bisericii mondiale cât şi omologii lor regionali – pot participa în mod oficial la reuniuni prin intermediul teleconferinţelor, camerelor web sau prin alte metode care permit membrilor să se audă simultan.

Delegaţii vor lua în considerare şi componenţa comitetelor executive ale Bisericii. Ei vor decide dacă Comitetul Executiv al Bisericii mondiale ar trebui să includă mai mulţi adulţi tineri şi laici, cum ar fi pastori, profesori şi misionari. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi cere delegaţilor să solicite adăugarea la numărul membrilor Comitetului Executiv “nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 20” de membri noi dintre “laici, incluzând adulţi tineri.”

În cadrul sesiunii va fi luată în considerare şi revizuirea Manualului Bisericii. Delegaţii, care au primit la mijlocul lunii mai câte o copie a revizuirilor propuse, vor vota dacă se aprobă modificările.

În cadrul unei întâlniri de lucru a Bisericii din 2008, delegaţi au votat pentru a desemna un grup de studiu pentru revizuirea actualului Manual al Bisericii, revizuit ultima dată în 2005, pentru “stil şi coeziune”, se menţionează pe ordinea de zi a sesiunii.

Dorind un manual mai concis, grupul a reorganizat capitolele, a reorganizat paragrafe şi propoziţii, a eliminat citatele care se repetau şi modul de redactare, a adăugat texte şi citate biblice, a inclus referinţe la resurse şi site-uri ale departamentelor şi a actualizat limbajul pentru a se adapta formelor mass-media moderne.

Grupul a adăugat, de asemenea, ghidul pentru numirea angajaţilor şi voluntarilor Bisericii care lucrează îndeaproape cu minori, conceput pentru siguranţa copiilor şi a altor persoane vulnerabile. Cei care lucrează cu copiii – inclusiv prin programele pentru exploratori, Şcoala biblică de vacanţă, Departamentul Copii şi Şcoala de Sabat – ” trebuie să îndeplinească atât standardele şi cerinţele Bisericii cât şi pe cele legale, cum ar fi verificarea trecutului sau a certificării”, se afirmă în forma revizuită.

Manualului i se adaugă  regulile pentru tratarea cazurilor foştilor agresori sexuali, subliniind modul în care celor cărora li s-a retras calitatea de membru pot fi reprimiţi ca membri. “Restaurarea calităţii de membru nu îndepărtează toate consecinţele unei infracţiuni atât de grave”, se prevede în secţiune, adăugând că cei “condamnaţi sau disciplinaţi”, pentru abuz sexual nu ar trebui să deţină niciodată o poziţie care să le permită “contactul nesupravegheat” cu copii şi alte persoane vulnerabile.

Deşi astfel de reguli nu au fost prezentate până în prezent în Manualul Bisericii, acestea nu sunt practici noi pentru biserică, a declarat Rosa Banks, secretar asistent al Bisericii mondiale ce a avut un rol esenţial în elaborarea protocolului pentru abuzul sexual asupra copiilor începând din 1991, când Biserica din America de Nord a abordat pentru prima dată în mod oficial problema abuzului.

“Biserica a fost implicată activ în aplicarea politicilor şi regulilor pentru protejarea copiilor de infractori aproape 20 de ani,” a spus Banks. Includerea în Manualul Bisericii a regulilor deja aplicate în multe regiuni ale Bisericii serveşte la consolidarea relevanţei lor la scară globală, a adăugat ea.

Manualul Bisericii revizuit introduce, de asemenea, un glosar al termenilor utilizaţi frecvent, inclusiv o definiţie a “uniunii de biserici”, o structură administrativă a Bisericii în care un grup de biserici locale se raportează direct la o uniune, eliminând nivelul administrativ al conferinţei sau al misiunii. Delegaţii vor aproba în cadrul sesiunii mai multe uniunii de biserici formate recent şi vor hotărî dacă vor extinde utilizarea structurii.

Sursa: Sursa: Agentia Adventista Romana de Comunicare

Comments are closed