La Sanctuar…

decembrie 9, 2011

Săptămâna aceasta vom merge la Sanctuar,
zi de zi vom avea bucuria să jertfim pe altar
şi să  aducem Domnului viaţa noastră în dar.
Vom fi fascinaţi de atâta măreţie şi grandoare,
ne vom lăsa fermecaţi de solemnitate
şi închinare.
Veşmintele marelui preot ne vor impresiona,
întregul ritual ne va descoperi
cât de mare este dragostea Sa..
Vom privi miei ,berbeci
şi viţei aduşi la altar,
ochii noştrii vor lăcrima de atâta iubire
şi har…
Fumul de tămâie se va ridica spre cer
ca o rugăciune,
mirosul de carne arsă ne va adeveri
că păcatul  este o experienţă vinovată,
sângele curs pe altar
ne va reaminti de Mielul lui Dumnezeu
pe care Tatăl ceresc L-a oferit pământului
în dar…
Acum,la sfârşit de an,
în fiecare zi vom poposi la Sanctuar…
Ne vom apropia cu smerenie de altar
şi vom aduce jertfele noastre în dar.
Marele preot este acolo
şi ne aşteaptă,
este gata şi dispus să ne primească
şi să schimbe inimile noastre…
Călătoria aceasta poate fi pentru noi
ocazia cea mai frumoasă!
Mă întreb câţi dintre noi vor fi gata
şi hotărâţi să o împlinească…
Sângele Mielului jertfit  pe crucea Golgotei
poate să ne mântuiască!

Comments are closed.