Cealaltă femeie

Întrebări concludente

1. Nu ar trebui să rămân în Babilon şi să încerc să-l reformez în loc de a ieşi din el? (Apocalipsa 18:4 )

Nu. Isus spune că Babilonul va fi distrus, nu reformat. Se va îmbăta la nesfârşit cu vinul său (identificat ca fiind doctrină falsă în Apocalipsa 18:5, 6). Din acest motiv Domnul Îşi cheamă poporul afară (Apocalipsa 18:4).

2. Cine sunt împăraţii răsăritului din Apocalipsa 16:12? (Apocalipsa 16:12 )

Împăraţii răsăritului Îi reprezintă pe Împăraţii (Tată şi Fiu) cerului. Se numesc Împăraţii răsăritului pentru că aceasta este direcţia dinspre care fiinţele cereşti se vor apropia de pământ. Observaţi următorul lucru, de exemplu:
A. A doua venire a lui Isus va fi dinspre răsărit (Matei 24:27).
B. Slava lui Dumnezeu vine dinspre răsărit (Ezechiel 43:2).
C. Îngerul din Apocalipsa vine cu sigiliul dinspre răsărit (Apocalipsa 7:2).
D. Soarele, simbolizându-L pe Domnul Isus, răsare din răsărit (Maleahi 4:2).

3. Cumva avertizarea despre căderea Babilonului înseamnă că Babilonul nu a fost totdeauna căzut? (Apocalipsa 14:8 )

Da, aşa este. Multe dintre bisericile care alcătuiesc Babilonul s-au menţinut puternice, măreţe, şi leale lui Isus în trecut. Fondatorii erau oameni remarcabili ai lui Dumnezeu care cercetau Biblia cu sârguinţă pentru a descoperi tot adevărul ei. Nu toate bisericile sunt astăzi decăzute. Oricum, orice biserică care învaţă falsele doctrine ale mamei Babilon şi urmează obiceiurile ei poate deveni una dintre fiicele sale decăzute.

4. Atunci când un creştin este chemat afară din Babilon, unde ar trebui să se ducă? (Apocalipsa 14:12 )

Să găsească poporul care ţine poruncile lui Dumnezeu, are credinţa lui Isus, şi propovăduieşte soliile celor trei îngeri lumii întregi, şi să i se alăture lui (Apocalipsa 14:6-12). Ghidul studiului 23 va descrie complet biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului.

5. Ce reprezintă cei 10 împăraţi din Apocalipsa 17:12-16? (Apocalipsa 17:12 )

Cei zece împăraţi simbolizează naţiunile lumii. Cele zece degete de la picioare din chipul lui Daniel din capitolul 2 şi cele zece coarne ale fiarei din Daniel capitolul 7 simbolizează cele zece împărăţii (regate) ale Europei. Oricum, semnificaţia este lărgită în Apocalipsa capitolele de la 11 până la 18 pentru a însemna toţi “regii pământului” sau “toate naţiunile.” (Vezi Apocalipsa 16:14; 18:3.)

6. Ce înseamnă simbolismul “broaştelor” în Apocalipsa 16:13, 14? (Apocalipsa 16:13 )

O broască îşi capturează prada cu limba, ceea ce poate simboliza darul fals al limbilor care cuprinde lumea de astăzi. Vă rog să vă amintiţi că minunile, incluzând darul limbilor, dovedesc un singur lucru–putere supranaturală. Dar Biblia ne informează că puterea supranaturală poate fi de la Dumnezeu sau de la Satana. Ea explică mai departe că Satana, dându-se drept un înger de lumină din ceruri (2 Corinteni 11:13-15), va folosi minunile supranaturale atât de eficace încât aproape întreaga lume va fi înşelată şi îl va urma (Apocalipsa 13:3). În prezent, el se foloseşte de darul mincinos al limbilor pentru a uni bisericile şi religiile de toate felurile între ele–incluzându-i pe păgâni şi pe spiritişti. Fiecare dintre aceştia simt că darul limbilor este o dovadă a autenticităţii.

Trebuie să cercetăm duhurile
Biblia ne avertizează că trebuie să cercetăm duhurile (1 Ioan 4:1). Dacă nu sunt de acord cu Biblia, sunt mincinoase (Isaia 8:19, 20). În plus, adevăratele daruri ale Spiritului Sfânt nu se dau niciodată cuiva care deliberat şi cu bună ştiinţă nu ascultă de Dumnezeu (Fapte 5:32). Există un dar adevărat al limbilor. Este o minune care permite vorbirea fluentă a unor limbi străine neînvăţate şi neştiute de vorbitor mai înainte (Fapte 2:4-12). Dumnezeu foloseşte acest dar când este nevoie să-Şi prezinte mesajul din timpul sfârşitului celor de alte limbi. A fost necesar la Cincizecime pentru că erau 17 grupuri de limbi diferite în mulţime şi probabil că ucenicii Lui ştiau doar o limbă.

7. Va juca mişcarea New Age (Noii Ere) un rol important în conflictul final din timpul sfârşitului dintre bine şi rău? (Apocalipsa 16:14 )

Fără nici o îndoială! Ea este puternic implicată cu ocultismul, fenomenele psihice, şi cu spiritismul. Spiritismul va fi cu siguranţă un factor major în drama finală a pământului. Îmbinat cu puterea supranaturală a darului mincinos al limbilor şi aliat cu coaliţia universală a bisericilor din timpul sfârşitului, spiritismul se va întinde pe tot globul. Credinţa Noii Ere în comunicarea cu spiritele şi reîncarnare este doar păgânismul de demult într-o nouă haină. Credinţa ei într-un suflet nemuritor, veşnic care poate comunica cu pământenii este aceeaşi minciună veche pe care Satana i-a spus-o Evei în Eden: “Hotărât, că nu veţi muri.” Geneza 3:4. (Vezi ghidul studiului 10 pentru detalii despre moarte.)

8. Este evident că Dumnezeu dezvăluie activităţi ale Anticristului sau papalităţii în Daniel capitolul 7 şi Apocalipsa capitolele 13, 17, şi 18. Se menţionează Anticristul şi în altă parte în Scriptură? (Apocalipsa 13:1 )

Da, fiara sau puterea Anticristului (sau activităţile sale) sunt menţionate în cel puţin nouă profeţii din Vechiul şi Noul Testament: Daniel 7; Daniel capitolele 8, 9; Daniel 11; Apocalipsa 12; Apocalipsa 13; Apocalipsa 16; Apocalipsa 17; Apocalipsa 18; şi Apocalipsa 19. Cu siguranţă, când Dumnezeu accentuează aceeaşi putere în nouă ocazii diferite, El vrea ca noi să ascultăm.

9. Împărăţia lui Satana numită “Babilon” s-a creat de la Turnul Babel? (Apocalipsa 18:2 )

Nu, ci s-a creat când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ceruri. De fapt, profetul Isaia îl simbolizează pe Lucifer la timpul căderii lui din ceruri ca rege al Babilonului (Isaia 14:4, 12-15). Dumnezeu a privit peste regatul lui Satana ca fiind Babilon încă de la începutul păcatului. Ţinta mărturisită a lui Satana este să-L învingă pe Dumnezeu, să distrugă împărăţia lui Dumnezeu, şi să-şi instaleze propria împărăţie nesupusă a Babilonului întregului univers. Isus a declarat că există doar două grupe (Matei 7:13, 14). În cele din urmă fiecare suflet de pe pământ se va alinia fie de partea lui Isus fie de cea a Babilonului. Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Aceia care Îl slujesc şi Îl sprijinesc pe Isus vor fi salvaţi în împărăţia Sa cerească. Aceia care sprijină Babilonul vor fi distruşi de foc. Şi a mai rămas foarte puţin timp pentru a lua o hotărâre. De aceea atenţionarea lui Isus, avertizarea din vremea sfârşitului împotriva Babilonului este atât de crucială şi de urgentă.

10. În Apocalipsa 16:12, ce se înţelege prin apele râului Eufrat care s-au secat pentru a pregăti drumul pentru împăraţii răsăritului? (Apocalipsa 16:12 )

Înainte ca vechia împărăţie a Babilonului să fie capturată de generalul med Darius, apa râului Eufrat, care trecea pe dedesubtul zidurilor oraşului, a fost transformată într-un fund de lac făcut de mână omenească. Această diversiune i-a permis armatei lui Darius să captureze oraşul noaptea intrând pe dedesubtul zidurilor prin albia goală a râului. În profeţiile Apocalipsei, “apa” simbolizează oameni (Apocalipsa 17:15). Astfel, apele râului Eufrat se referă la urmaşii “marelui Babilon”, al cărui ajutor seacă atunci când se întorc împotriva Babilonului cu intenţia de a-l distruge (Apocalipsa 17:16). Această secare a ajutorului pentru “Babilonul cel mare” asigură biruinţa împăraţilor răsăritului, Tatălui ceresc şi Fiului.

Întrebări

1. Care este semnificaţia cuvântului “Babilon”? (1)

___ Confuzie.
___ Răzvrătire.
___ Înşelător.

2. Pe cine simbolizează mama Babilon în profeţia Biblică? (1)

___ Naţiunile Unite.
___ Papalitatea.
___ Maria, mama lui Isus.

3. Care sunt fiicele mamei Babilon? (1)

___ Doamnele Noului Testament–Priscilla, Elizabeta şi Dorca.
___ Reginele Europei.
___ Bisericile care urmează doctrinele şi obiceiurile false ale mamei Babilon.

4. Ce este simbolizat prin mama Babilon stând pe fiara de un roşu aprins? (1)

___ Biserica stăpânind statul, care o sprijină îndeaproape.
___ Femei care ştiu să dreseze bine animalele.
___ Femei care trebuie să călărească, nu să meargă.

5. Ce doctrine false ale Babilonului îi vor nedumeri pe oameni din punct de vedere spiritual? (4)

___ Sfinţenia căsătoriei.
___ Moartea e un somn.
___ Păcătoşii vor arde veşnic în iad.
___ Duminica, ţinută ca ziua sfântă a lui Dumnezeu.
___ Spiritele sau sufletele, sunt nemuritoare.
___ Botezul prin scufundare.
___ Legea lui Dumnezeu anulată sau modificată.

6. “A căzut Babilonul” înseamnă că (1)

___ Un înger a căzut din cer.
___ Babilonul a fost lovit de un cutremur.
___ Biserica mamă şi celelalte biserici care îmbrăţişează falsele ei învăţături au părăsit adevărul Bibliei şi adevărata închinare la adevăratul Dumnezeu.

7. Simbolul “împăraţii răsăritului” reprezintă (1)

___ Domnul Isus şi Tatăl Său.
___ Satana lucrând prin păgânism.
___ Naţiunile lumii.

8. Ce simbolizează secarea apelor râului Eufrat? (1)

___ O severă criză de apă în ultimele zile.
___ Nu vor fi provizii de mâncare în timpul sfârşitului.
___ Babilonul va pierde sprijinul urmaşilor lui.

9. Babilon este un nume de familie care include aproape toate religiile şi bisericile. (1)

___ Da.
___ Nu.

10. Cine îi cheamă, de fapt, pe oameni afară din Babilon? (1)

___ Îngerii.
___ Cei zece împăraţi.
___ Lucifer.
___ Domnul Isus.

11. Nu ar fi mai bine să încerci să transformi o biserică decazută decât să ieşi din ea? (1)

___ Da.
___ Nu.

12. Ce înseamnă să te îmbeţi cu vinul Babilonului? (1)

___ Să fii un alcoolic.
___ Să te alături ei în petrecere.
___ Să fii bolnav din punct de vedere fizic.
___ Să fii derutat de falsele ei doctrine.

13. Care vor fi cele trei puteri care se vor uni pentru a lupta împotriva lui Isus şi a poporului Său în timpul sfârşitului? (3)

___ Religiile necreştine.
___ Naţiunile Unite.
___ Protestantismul apostaziat.
___ Extratereştrii.
___ Papalitatea.

14. Când Domnul Isus Îşi va chema poporul afară din Babilon, va ieşi el? (1)

___ Da.
___ Nu.

15. Mulţi oameni se află în Babilon, dar nu ştiu acest lucru. (1)

___ Da.
___ Nu.