Dumnezeu a făcut planurile

Întrebări

1. Ce mobilier se afla în curtea sanctuarului? (2)

___ Capacul îndurării.
___ Ligheanul.
___ Scaune.
___ Altarul arderilor de tot.

2. Prezenţa lui Dumnezeu sălăşluia la capacul îndurării. (1)

___ Da.
___ Nu.

3. Candelabrul cu cele şapte braţe repezenta (1)

___ pe Domnul Isus, lumina lumii.
___ cea de-a doua venire a Domnului Hristos.
___ zidurile strălucitoare ale noului Ierusalim.

4. Scopul sanctuarului şi al slujbelor lui era să (1)

___ îi ajute pe oameni să-i înţeleagă pe îngeri.
___ le procure hrană animală oamenilor.
___ simbolizeze planul de mântuire.

5. Cine a făcut planurile pentru sanctuar? (1)

___ Noe.
___ Un înger.
___ Aaron.
___ Dumnezeu.

6. Cele Zece Porunci se aflau în interiorul chivotului legământului. (1)

___ Da.
___ Nu.

7. Animalele jertfite reprezentau (1)

___ Duhul Sfânt.
___ Un război.
___ Pe Isus Hristos.

8. Întemeindu-Se pe sanctuar, în care anume două calităţi ne slujeşte Domnul Isus? (2)

___ Împărat.
___ Jertfă.
___ Mare Preot.
___ Conducător al universului.

9. Care din următoarele erau adevărate cu privire la sanctuarul de pe pământ? (2)

___ Avea trei încăperi.
___ Era o structură asemenea unui cort.
___ Mărimea lui era de 152 m x 304 m.
___ Curtea era făcută din stâlpi de aramă şi pânză de in.
___ Acoperişul era făcut din ţigle egiptene.
___ Ligheanul se afla în sfânta sfintelor.

10. Neprihănirea prin credinţă este singura neprihănire adevărată. (1)

___ Da.
___ Nu.

11. Neprihănirea prin credinţă vine din (1)

___ Faptele omului.
___ După ce te botezi.
___ credinţa doar în Isus Hristos.

12. Cine înjunghia animalul de jertfă pe care îl aducea păcătosul? (1)

___ Dumnezeu.
___ Preotul.
___ Păcătosul.

13. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la neprihănirea pe care ne-o oferă Domnul Isus? (3)

___ Ea reface chipul lui Dumnezeu în noi.
___ Nu este ceva miraculos.
___ Faptele noastre bune îşi au şi ele rolul lor.
___ Ne acoperă păcatele noastre trecute.
___ Pune în noi dorinţa de a trăi drept.

14. Care din următoarele sunt adevărate cu privire la ziua ispăşirii? (4)

___ Avea loc în fiecare lună.
___ Era o zi a judecăţii.
___ Era o zi de distracţie şi jocuri.
___ Simboliza judecata finală.
___ Ţapul ispăşitor îl simboliza pe Satana.
___ Sângele era dus în sfânta sfintelor.

15. Neprihănirea înseamnă o legătură corectă cu Dumnezeu. (1)

___ Da.
___ Nu.

16. Înjunghierea unui animal îi ajuta pe oameni să înţeleagă că păcatul a adus pedeapsa de moarte asupra tuturor oamenilor. (1)

___ Da.
___ Nu.