Este ascultarea legalism?

Întrebări concludente

1. E posibil ca cine crede cu toată tăria că va fi salvat să fie totuşi pierdut? (Matei 7:21 )

Da! Matei 7:21-23 afirmă clar că mulţi dintre cei ce proorocesc, scot draci si fac multe lucruri minunate în numele lui Isus se vor pierde deşi consideră că sunt salvaţi. Hristos spune că se vor pierde pentru că nu au împlinit “voia Tatălui meu care este în Ceruri”. Versetul 21. Aceia care refuză să I se supună lui Dumnezeu vor sfârşi prin a crede o minciună (2 Tesaloniceni 2: 11, 12) şi astfel cred că sunt salvaţi când sunt de fapt pierduţi.

2. De vreme ce nu există decât o singură cale dreaptă, ce se va întâmpla cu aceia care sunt convişi că au dreptate deşi nu au? (Ioan 10:27 )

Isus spune că El îi va chema pe calea Sa cea dreaptă, iar adevăratele Sale oiţe Îi vor auzi glasul şi Îl vor urma (Ioan 10:16, 27).

3. Nu ajung sinceritatea şi zelul? (Ioan 4:23 )

Nu! Ci trebuie să avem şi dreptate. Apostolul Pavel era sincer şi zelos când îi persecuta pe creştini, înainte de propria sa convertire, dar tot aşa şi greşea (Fapte 22:3, 4; 26:9-11).

4. Nu este oare ştiinţific imposibil ca Dumnezeu să-i vadă pe toţi în acelaşi timp? (Romani 1:22 )

Tot aşa a fost şi potopul lui Noe (nu mai plouase niciodată până atunci–Geneza 2:5, 6), şi totuşi s-a înâmplat. Invocarea motivelor “ştiinţifice” pentru a scuza neascultarea era jocul preferat al clasei menţionate în Romani 1:22 care “s-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit”.

5. Ce se va întâmpla cu persoanele care nu au primit lumina? (Ioan 1:9 )

Biblia spune că toţi au primit din lumină. “Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.” Ioan 1:9. Fiecare persoana va fi judecată după cum a respectat lumina pe care a avut-o. Chiar şi păgânii au ceva lumină şi păzesc legea, după Romani 2:14, 15.

6. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn dacă vrea să mă supun Lui. Aşa sunt în siguranţă, nu-i aşa? (Matei 12:39 )

Nu, nu este aşa. Isus a spus, “Un neam viclean şi preacurvar cere un semn.” Matei 12:39. Orice învăţătură trebuie verificată cu Biblia, şi dacă este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie acceptată şi urmată (Isaia 8:20; 2 Timotei 2:15). Cei care nu vor accepta învăţăturile simple ale Bibliei nu se vor lăsa convinşi nici de un semn. Aşa cum a declarat Domnul Isus: “Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” Luca 16:31.

7. Evrei 10:26, 27 pare să indice faptul că un păcat comis de bună voie de către o persoană, îi va aduce pierderea. Este adevărat? (Evrei 10:26 )

Nu,ci oricine îşi mărturiseşte păcatul este iertat. Biblia nu vorbeşte aici de un singur act sau păcat ci de o continuare fără remuşcare a unui păcat şi un refuz de predare lui Hristos după aflarea adevărului. O asemenea faptă întristează şi alungă Duhul Sfânt (Efeseni 4:30) şi împietreşte inima cuiva până îşi pierde “orice pic de simţire” (Efeseni 4:19) şi este pierdut. Biblia declară: “Păzeşte de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.” Psalmi 19:13.

8. Nu este oare nevoie ca să ai studii înalte pentru ca să înţelegi Biblia? (Isaia 29:12 )

Nu! Chiar oamenii simpli o pot înţelege dacă I se predau Domnului (Psalmi 19:7; 119:130; Matei 11:25).

Întrebări

1. Vor fi salvaţi cei care (1)

___ Au scos draci în numele lui Hristos.
___ Pretind că Îl iubesc pe Hristos.
___ Îl primesc pe Domnul şi I se supun.

2. Care trei lucruri, enumerate mai jos, îmi vor da siguranţa că am primit tot adevărul? (3)

___ Să-mi întreb psihologul.
___ Să mă rog pentru lumină.
___ Să fac ce îmi spune preotul/pastorul.
___ Să fac donaţii generoase la biserică.
___ Să mă pedepsesc.
___ Să mă instruiesc mai mult.
___ Să-I cer lui Dumnezeu un semn.
___ Să studiez Biblia.
___ Să urmez adevărul pe care acum îl înţeleg.

3. Dumnezeu îmi va cere socoteală pentru (1)

___ că ascult de sugestiile pastorului/preotului.
___ că urmez pe calea aleasă de părinţii mei.
___ lumina pe care o am şi pe care aş putea să o am.

4. Când descopăr un adevăr nou trebuie să (1)

___ îl ignor.
___ aştept până mă voi simţi îndemnat(ă) să-l accept.
___ îl accept şi să ascult imediat.

5. Ascultarea deplină de poruncile lui Dumnezeu este (1)

___ Imposibilă, în orice situaţie.
___ Legalism şi vine de la diavolul.
___ Posibilă numai prin Hristos.

6. Neascultarea de bună voie (1)

___ Conduce spre întuneric şi distrugere veşnică.
___ Merge pentru lucrătorii zeloşi din biserică.
___ Este trecută cu vederea de Dumnezeu dacă sunt încăpăţânat.

7. Adevărata dragoste pentru Dumnezeu este (1)

___ Mai bună decât ascultarea.
___ Face ascultarea inutilă.
___ Mă face să mă supun Lui bucuros.

8. Adevărata libertate creştină înseamnă (1)

___ Dreptul de a face oricănd orice doresc.
___ Dreptul de a nu mă supune lui Dumnezeu.
___ Libertate faţă de neascultare şi faţă de robia sub diavol.

9. Când un punct de adevăr îmi devine clar dar nu înţeleg de ce Dumnezeu îmi cere supunere, ar trebui (1)

___ să aştept până când motivul devine clar.
___ să resping acel punct de adevăr.
___ să îl accept şi să mă supun Cuvântului lui Dumnezeu.

10. Cine poartă întreaga răspundere pentru toată neascultarea? (1)

___ Guvernul.
___ Părinţii mei, care m-au instruit greşit.
___ Diavolul.

11. De ce este ascultarea necesară? (1)

___ Pentru că Dumnezeu este mai mare decât mine, şi mie îmi este frică de El.
___ Ca să nu îl înfurii pe Dumnezeu.
___ Pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu şi vreau să mă supun regulilor Sale pentru un comportament creştin.

12. De ce nu îi distruge Dumnezeu pe cei neascultători chiar acum? (1)

___ Îi este frică.
___ Îi place să vadă cum se dezvoltă ticăloşia.
___ Aşteaptă până se vor convinge toţi pe deplin de dragostea şi dreptatea Sa.