Mireasa lui Hristos

Întrebări concludente

1. China, cu o pătrime din populaţia mondială, de-abia dacă a ajuns evanghelia la ea. Nu va dura mult ca să ajungă la toţi cei de acolo? (Romani 9:28 )

“Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.” Marcu 10:27. Biblia declară că Domnul: “va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui.” Romani 9:28. Acelaşi Domn care i-a dat putere lui Iona să ducă la pocăinţă o întreagă cetate în mai puţin de 40 de zile (Iona capitolul 3) Îşi va încheia lucrarea foarte repede în aceste ultime zile. El declară că lucrarea Lui va merge cu o viteză atât de mare că îi va fi aproape cu neputinţă bisericii lui Dumnezeu să se ocupe cum se cade de fluxul copleşitor de suflete (Amos 9:13). Dumnezeu a făgăduit. Se va întâmpla. Curând şi deodată se va termina totul. Nu mai are rost să faci planuri pe termen lung în lucrarea lui Dumnezeu de astăzi. Este un timp de mare urgenţă, iar urgenţa cere acţiune imediată. Cei care se gândesc mult timp s-ar putea să cadă în capcană şi să se trezească prea târziu.

2. Chiar este un pericol adevărat ca mulţi din cei ce mărturisesc a fi creştini să fie prinşi nepregătiţi şi să-şi piardă mântuirea când va reveni Domnul Isus? (Luca 21:34 )

Da, Isus a clarificat cât se poate de mult acest lucru. El ne-a avertizat asupra câtorva lucruri care îi vor prinde în capcană şi îi vor pierde pe mulţi creştini: (1) îmbuibarea, (2) beţia, (3) îngrijorările acestei vieţi şi (4) somnul (Luca 21:34; Marcu 13:34-36).

A. Îmbuibarea reprezintă a face prea mult din toate–din mâncare, din muncă, din citit, din relaxare, etc. Ea strică echilibrul şi nimiceşte gândirea clară. De asemenea, împiedică petrecerea timpului cu Domnul Isus.
B. Beţia se referă la lucrurile care ne dau o letargie şi o neplăcere pentru lucrurile cereşti. Exemple includ pornografia, sexul în afara căminului, întovărăşiri rele, neglijarea studiului Bibliei, neglijarea rugăciunii şi evitarea serviciilor divine. Astfel de lucruri îi fac pe oameni să trăiască într-o lume ireală a viselor şi astfel îşi vor pierde mântuirea.
C. Îngrijrările acestei vieţi îi distrug pe credincioşii care ajung atât de ocupaţi cu activităţi perfect de bune încât nu mai au timp pentru Isus, rugăciune, studiul Cuvântului, mărturie şi prezenţa la biserică. Făcând aşa, ne luăm ochii de la adevăratul scop şi ne înecăm în lucruri mici, fără importanţă veşnică.
D. Somnul se referă la somnul spiritual. S-ar părea că este cea mai mare problemă de astăzi. Când cineva doarme, nu ştie că doarme. Considerând că oricum avem o legătură cu Isus, avem o formă de evlavie fără putere, aplicând toate predicile altora şi refuzând să devii activ pentru lucrarea lui Isus–toate aceste lucruri şi multe altele îi fac pe acei care dorm, dacă nu se vor trezi printr-un miracol, să doarmă până vor trece de momentul adevărului.

3. M-am alăturat bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu şi n-am fost niciodată mai fericit în toată viaţa mea. Dar niciodată nu m-a urmărit cel rău întratât. De ce se întâmplă aşa? (Apocalipsa 12:17 )

Deoarece cel rău este supărat pe rămăşiţa lui Dumnezeu şi îşi petrece timpul, încercând să-i rănească şi să-i descurajeze (Apocalipsa 12:17). Domnul Isus nu le-a făgăduit copiilor Săi că nu vor avea parte de încercări, vaiuri, atacuri din partea celui rău, perioade grele şi chiar lovituri puternice de la Satana. De fapt, El le-a făgăduit că astfel de lucruri chiar li se vor întâmpla copiilor Săi (2 Timotei 3:12). Totuşi, El le-a făgăduit: (1) că le va da biruinţă (1 Corinteni 15:57), (2) că va fi cu ei întotodeauna, prin tot ceea ce vor trece (Matei 28:20), (3) că le va da pace (Ioan 16:33; Psalmii 119:165) şi (4) că nu-i va părăsi niciodată (Evrei 13:5). În cele din urmă, Domnul Isus şi cu Tatăl Său au promis că îi vor ţine atât de strâns pe copiii Lor încât nimeni nu-i va smulge din mâinile Lor (Ioan 10:28, 29). Amin!

4. Ce înseamnă cuvântul “biserică”? (Faptele Apostolilor 2:47 )

Cuvântul “biserică” este tradus din cuvântul grecesc “ekklesia”, care înseamnă “cei chemaţi afară.” Cât se mai potriveşte! Copiii lui Isus sunt chemaţi afară din lume şi din Babilon ca să stea în siguranţă în staulul Lui preţios. Oamenii ajung să aparţină bisericii din vremea sfârşitului a rămăşiţei Domnului Isus, botezându-se atunci când îi cheamă Isus. El le zice: “Oile Mele ascultă glasul Meu, … şi ele vin după Mine.” Ioan 10:27.

Întrebări

1. De care simbol Se foloseşte Domnul Isus pentru a-Şi descrie adevărata biserică în profeţie? (1)

___ De un stâlp înalt.
___ De o fiară.
___ De un înger strălucitor.
___ De o femeie curată.
___ De un nor misterios.

2. Ce reprezenta “pustia” în care a fugit biserica? (1)

___ Locuri singuratice cum ar fi peşteri, păduri, etc.
___ Deşertul Sahara.
___ Iraqul.
___ Deşertul Gobi.

3. Următoarele idei fac parte din întreita solie îngerească: (3)

___ A căzut Babilonul. Ieşiţi din el!
___ Iadul va arde în veci de veci.
___ Judecata lui Dumnezeu se află în sesiune. Onoraţi-L, lăudaţi-L şi închinaţi-vă Lui deoarece este Creator, păzindu-I Sabatul Lui cel sfânt, care reprezintă semnul Său.
___ Plăgile s-au terminat.
___ Toată lumea va fi mântuită.
___ Nu vă închinaţi fiarei şi nu primiţi semnul ei!

4. Domnul Isus oferă şase puncte de identificare care să ne îndrume spre biserica rămăşiţei Lui. Această biserică va (6)

___ Avea mulţi creştini grozavi.
___ Păstra cele Zece porunci, inclusiv porunca a patra.
___ Avea unii făţarnici.
___ îi va plăcea să cânte multe cântece creştine.
___ Se va ruga mult.
___ Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.
___ Avea darul profeţiei.
___ Vorbi în limbi.
___ Fi o biserică mondială, misionară.

5. Cât timp trebuia să stea biserica în pustie? (1)

___ Cinci ani.
___ O mie de ani.
___ 680 de ani.
___ 1260 de ani.
___ 33 de ani.

6. În Apocalipsa capitolul 12, simbolic copilul care i s-a născut femeii reprezintă (1)

___ Biserica apostolică.
___ Isus.
___ Evanghelia dusă neamurilor.

7. Îi cheamă Isus pe copiii Săi ca să iasă din lume şi din Babilon şi să intre în biserica rămăşiţei Sale?

___ Da.
___ Nu.

8. Cum te poţi alătura bisericii rămăşiţei? (1)

___ Dând mâna cu pastorul.
___ Semnând o carte de membru.
___ Prin botez.
___ Oferind un dar generos.

9. Există mulţi credincioşi deosebiţi în toate bisericile şi chiar unii care nu sunt membrii nici unei biserici. (1)

___ Da.
___ Nu.

10. Care din următoarele lucruri îi face pe credincioşi să fie pierduţi şi să fie prinşi pe picior greşit? (4)

___ Îmbuibarea.
___ Îngrijorările acestei vieţi.
___ Să vorbeşti prea mult de religia ta.
___ Beţia spirituală.
___ Somnolenţa spirituală.
___ Mărturisirea credincioasă.
___ Citirea ziarului.

11. Dumnezeu Îşi va termina repede lucrarea de pe pământ ducând evanghelia cu iuţime la fiecare om. (1)

___ Da.
___ Nu.

12. Care din următoarele le promite Dumnezeu copiilor Săi? (4)

___ Pace.
___ Nu vor avea necazuri.
___ Biruinţă.
___ Nu se vor îmbolnăvi niciodată.
___ Nimeni nu poate să-i smulgă din mâna Tatălui şi a Domnului Isus.
___ Nu-i va părăsi niciodată.
___ Vor fi bogaţi.

13. Ce înseamnă literal cuvântul “biserică”? (1)

___ Un anume loc desemnat pentru rugăciune.
___ O adunare de credincioşi.
___ ‘Cei chemaţi afară’.
___ O catedrală.