Planul gratuit de sănătate alcătuit de Dumnezeu

Întrebări concludente

1. 1 Timotei 4:4 spune, “Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri “. Ne-aţi putea explica această afirmaţie? (1 Timotei 4:4 )

Acest pasaj din Scriptură (versetul 3) se referă la carnea (bucatele) “pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri” de către poporul Său. Această carne, aşa cum am descoperit deja, este carnea curată aşa cum este descrisă în Leviticul capitolul 11 şi Deuteronomul capitolul 14. Versetul 4 lămureşte faptul că făptura creată de Dumnezeu este bună şi nu trebuie lepadată, atât timp cât se regăseşte printre cele create pentru a fi “luate cu mulţumiri” (animalele curate). Versetul 5 explică de ce aceste animale (sau alimente) sunt acceptabile: sunt “sfinţite” de Cuvântul lui Dumnezeu, care le numeşte curate, şi de o “rugăciune” de binecuvântare, spusă înainte de masă. Ţine cont însă că Dumnezeu îi va distruge pe cei ce încearcă “să se sfinţească” în timp ce mănâncă bucate necurate (Isaia 66:17).

2. Matei 15:11 spune, “Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.” Cum puteţi explica această afirmaţie? (Matei 15:11 )

Subiectul pus în discuţie în Matei 15:1-20 este să mănânci fără să te speli mai întâi pe mâini (versetul 2). Accentul nu se pune pe mâncare, ci pe spălare. Cărturarii considerau că să mănânci, orice mâncare, fără să urmezi ceremonialul special al spălării conducea automat la întinarea celui ce mânca. Isus le-a explicat că ceremonialul spălării este lipsit de importanţă. În versetul 19, El enumeră anumite păcate—crima, adulter, furt, etc. Apoi concluzionează: “Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” Versetul 20.

3. Dar nu relatează Faptele 10 că Isus a curăţit toate animalele în viziunea lui Petru? (Faptele Apostolilor 10:13 )

Nu! De fapt nu animalele, ci oamenii sunt subiectul viziunii lui Petru. Dumnezeu i-a dat lui Petru o viziune pentru a-i arăta că Neamurile nu sunt necurate, aşa cum credeau iudeii. Dumnezeu îi dăduse instrucţiuni lui Corneliu, un sutaş dintre neamuri, să trimită nişte oameni să îl viziteze pe Petru. Petru însă, ar fi refuzat să îi viziteze dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat această viziune, pentru că legea evreilor le interzicea să se însoţească cu persoane de alt neam (versetul 28). Astfel, când oamenii au sosit, Petru i-a întâmpinat cu bunăvoinţă, explicându-le că în mod normal nu ar fi procedat aşa însă “Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat.” Versetul 28. În capitolul următor (Fapte 11), membrii bisericii îl critică pe Petru pentru că a vorbit cu neamurile. Ca răspuns, Petru le povesteşte totul despre viziunea avută şi despre întâlnirea ce a urmat. Fapte 11:18 spune, “După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: ‘Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.'”

4. Pentru ce a făcut Dumnezeu porcul, dacă nu pentru a fi mâncat? (Isaia 66:17 )

L-a făcut în acelaşi scop pentru care a creat şi vulturul–ca să strângă gunoaielel, iar porcul îşi serveşte admirabil scopul pentru care a fost creat.

5. Romani 14:3, 14, 20 spune: “Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă”. “Nimic nu este necurat în sine”. “Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate”. Puteţi explica aceste afirmaţii? (Romani 14:3 )

Versetele de la 3 la 6 reprezintă o discuţie între cei care care mâncaseră şi cei care nu mâncaseră anumite lucruri. Pasajul nu spune nici că e rău nici că e bine ci, din contră, sfătuieşte să nu se judece unii pe alţii. În schimb, Dumnezeu să judece (versetele 4,10-12). Versetele 14 şi 20 se referă la alimente ce fuseseră iniţial oferite ca jertfă idolilor (motiv pentru care ar fi devenit necurate ceremonial) — şi nu la carnea curată sau necurată aşa cum este descrisă în Leviticul capitolul 11. (citeşte 1 Corinteni 8:1, 4, 10, 13). Punctul central al discuţiei este că nici un aliment nu este “necurat” sau “spurcat” doar pentru că a fost mai întâi oferit idolilor, pentru că “în lume un idol este tot una cu nimic” 1 Corinteni 8:4. dar dacă conştiinţa cuiva îl împiedică să mănânce asemenea mâncare, nu ar trebui să se atingă de ea. Sau dacă lucrul acesta îl supără oricât de puţin pe unul din fraţii săi, de asemenea mai bine se abţine.

6. Sunt pentru mine personal atât de importante legea sănătăţii sau ceea ce mănânc şi beau? Nu ajunge dragostea mea pentru Domnul? (Romani 12:1 )

Sunt de o importanţă vitală, pentru că aceste legi implică ascultare. “S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.” Evrei 5:9. “Nu orişicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7:21. Dragostea faţă de Hristos este şi ea importantă, pentru că El spune: “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” Ioan 14:15. Când Îl vom iubi cu adevărat, Îl vom asculta cu toată dragostea fără alte proteste sau scuze. Acesta este testul suprem.

Întrebări

1. Păstrarea regulilor de sănătate cu privire la corpul uman (1)

___ Este necesară pentru copii, dar fără prea mare importanţă în ceea ce îi priveşte pe adulţi.
___ Este o parte importantă a religiei biblice.
___ Nu are nici o legătură cu religia cuiva.

2. Legile lui Dumnezeu cu privire la sănătate au fost date (1)

___ de un Dumnezeu iubitor care ne-a creat şi cunoaşte tot ce este bun pentru noi şi pentru fericirea noastră.
___ Doar pentru evrei şi nu se mai aplică astăzi.
___ pentru ca să ne arate clar că El este Cel mai Mare şi El ne stăpâneşte.

3. Un creştin adevărat va (1)

___ Mânca şi va bea orice îşi doreşte.
___ Iubi pe Dumnezeu mai mult decât orice şi va ignora legile Sale cu privire la sănătate care au fost oricum desfiinţate la cruce.
___ Mânca şi va bea doar alimente ce îi vor fortifica trupul, mintea şi caracterul şi îi va aduce onoare lui Dumnezeu.

4. Prima alimentaţie a omului (1)

___ A constat din fructe, cereale şi nuci.
___ A inclus băuturi alcoolice şi alimente din carne.
___ A inclus tot ceea şi-au dorit Adam si Eva.

5. Dumnezeu numeşte următoarele creaturi drept necurate (7)

___ Vaca.
___ Porcul.
___ Găina.
___ Veveriţa.
___ Iepurele.
___ Pisica de mare.
___ Căprioara.
___ Păstrăvul.
___ Molusca.

6. Băuturile alcoolice sunt (1)

___ Acceptabile pentru un creştin atâta timp cât sunt folosite cu măsură.
___ Rele de folosit de către persoanele care consideră acest lucru ca fiind rău.
___ De nefolosit pentru un creştin.

7. Folosirea tutunului este (1)

___ treaba personală a fiecăruia şi n-are nici cea mai mică legătură cu religia cuiva.
___ păcat, iar un creştin nu-l va folosi sub nici o formă.
___ bună pentru creştin.

8. Alege care dintre legile de sănătate enunţate mai jos sunt legile de sănătate date de Dumnezeu: (9)

___ Nu mânca mai mult decât ai nevoie.
___ Fumează după fiecare masă.
___ Fii vesel şi mulţumit.
___ Bea puţin alcool după fiecare masă.
___ Păstreaza-ţi corpul curat.
___ Mănâncă multe preparate din porc .
___ Bea cafea şi ceai din belşug.
___ Fii temperat în toate.
___ Mănâncă la intervale regulate.

9. Un adevăr foarte important cu privire la legile de sănătate ale lui Dumnezeu este (1)

___ Copiii şi nepoţii au adesea mintea şi trupul slab pentru că părinţii lor ignoră legile sănătăţii date de Dumnezeu.
___ Aceste legi le-au fost date doar iudeilor şi nu sunt aplicabile azi.
___ Dacă Îl iubim cu adevărat pe Isus, atunci legile sănătăţii nu mai sunt aşa importante.

10. Cea mai bună metodă de a birui obiceiurile păcătoase este (1)

___ Să le smulgi din rădăcini.
___ Să te predai întrutotul lui Hristos care îţi dă putere să faci totul.
___ Să speri că vor dispărea.

11. Legile sănătăţii date de Dumnezeu sunt (1)

___ Precum regulile de conducere: sunt bune pentru noi, iar încălcarea lor ne poate aduce o mulţime de necazuri.
___ Parte din legile lui Moise care au fost desfiinţate la cruce.
___ O idee bună, dar nu afectează relaţia noastră cu Dumnezeu.

12. Un creştin sincer va (1)

___ Petrece mai mult timp în rugăciune şi va ignora regulile lui Dumnezeu.
___ Schimba imediat orice obicei care se găseşte în conflict cu legile lui Dumnezeu, pentru că atunci când Îl iubim pe Hristos, păstrăm cu bucurie toate legile şi poruncile Sale.
___ Simţi că este liber să folosească tutunul.