Puritate şi putere

Întrebări concludente

1. Există vreo situaţie în care să fie potrivit ca o persoană să se boteze mai mult decât o dată? (Fapte 19:5 )

Da, Fapte 19:1-5 arată că Biblia susţine rebotezarea în unele cazuri.

2. Ar trebui copii mici să fie botezaţi? (Fapte 2:38 )

Nu! Nimeni nu ar trebui botezat decât dacă (1) cunoaşte adevărul lui Dumnezeu, (2) îl crede, (3) s-a pocăit, şi (4) a experimentat convertirea. Nici un copilaş nu se poate califica din acest punct de vedere. Nimeni nu are dreptul să boteze un copilaş. De fapt, să faci aşa înseamnă să disconsideri poruncile directe ale lui Dumnezeu privind botezul. Oameni greşit îndrumaţi aflaţi în biserică cu mulţi ani în urmă au decretat că, copilaşii nebotezaţi sunt pierduţi, însă acest lucru nu este adevărat din punctul de vedere al Bibliei. Aceasta L-ar defăima pe Dumnezeu ca fiind un tiran care ar distruge copilaşi inocenţi doar pentru că părinţii lor nevrednici nu i-au botezat. Aceste învăţături sunt mai mult decât tragice. Este destul de rău să stropeşti bebeluşii şi să numeşti acest lucru botez. Dar este infinit mai rău să nu renunţi la conceptele nebiblice, cum că bebeluşii vor fi veşnic pierduţi din cauza unor părinţi care nu şi-au împlinit datoria.

3. Nu este botezul doar o chestiune de părere personală? (Ioan 3:5 )

Da, însă nu se referă la părerea ta sau a mea. Părerea Domnului Hristos este cea care contează. Hristos declară că botezul este important pentru El. “Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” Ioan 3:5. Să refuzi botezul înseamnă să refuzi sfatul direct al lui Dumnezeu (Luca 7:29, 30).

4. Ce vârstă ar trebui să aibă cineva pentru ca să poată să se boteze? (Ioan 3: 5 )

Ar trebui să fie destul de matur pentru ca să poată înţelege diferenţa dintre bine şi rău, şi pentru ca să poată să ia o decizie inteligentă de a se preda lui Hristos şi de a-L urma. Mulţi copii sunt pregătiţi pentru botez la 9 sau 10 ani, alţii la 7 sau 8 ani. Dar alţii nu sunt pregătiţi nici la 12 sau 13 ani. În Biblie nu este specificată nici o limită de vârstă, deoarece copiii au niveluri diferite de experienţă şi înţelegere. Unii sunt gata pentru botez mai repede decât alţii.

5. Poate botezul prin sine însuşi să te mântuiască? (Evrei 5:9 )

Nu! Dar refuzul botezului poate fi cauza nemântuirii unei persoane, pentru că înseamnă nesupunere. Mântuirea este pentru “toţi cei ce-L ascultă.” Evrei 5:9.

6. Nu este botezul cu Duhul Sfânt tot ceea ce avem nevoie? (Fapte 10:47 )

Nu! Biblia ne arată în Fapte 10:44-48 că apa botezului este necesară chiar şi atunci când botezul cu Duhul Sfânt îl precedează.

7. Nu ar trebui să fim botezaţi numai în numele lui Isus? (Matei 28:19 )

În Matei 28:19 ni se spune să ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Acestea sunt cuvintele lui Isus şi noi le considerăm foarte sacre. În cartea Faptele Apostolilor, aflăm că noii credincioşi erau botezaţi în numele lui Isus. A-L identifica pe Isus ca fiind Hristosul şi Mesia era adevărul prezent pentru oamenii acelor zile; deci era crucial ca ei să fie botezaţi în numele Său. Noi credem că acest lucru este important şi pentru noi astăzi. Combinând mărturia lui Matei cu cea din cartea Faptelor, noi botezăm oamenii în numele Tatălui, şi al Fiului Său, Isus Hristos, şi a Duhului Sfânt. Folosind această metodă împidicăm accentuarea unei părţi din scriptură în defavoarea alteia.

8. Există un păcat la care nu vreau să renunţ. Ar trebui să mă botez? (Luca 3:7 )

Nu! Evident nu eşti pregătit să fii îngropat în apa botezului, pentru că vechea viaţă de păcat nu a murit. Ar fi un act criminal, ca un organizator de pompe funebre să îngroape pe cineva care nu a murit şi este la fel de serios ca un preot să boteze o persoană a cărei veche viaţă păcătoasă nu a murit.

9. Puteţi explica Galateni 3:27? (Galateni 3:27 )

Aici Dumnezeu compară botezul cu căsnicia. Persoana care se botează recunoaşte public că a luat numele lui Hristos (creştin), la fel ca o mireasă care în mod public anunţă primirea numelui soţului ei, în momentul nunţii. În botez, ca şi în căsnicie, se aplică câteva reguli:
A. Nu ar trebui să aibă loc decât dacă dragostea este regula supremă.
B. Nu ar trebui să aibă loc decât dacă candidaţii sunt hotărâţi să fie credincioşi la bine şi la rău.
C. Ar trebui să se facă în deplină cunoştinţă de cauză.
D. Nu ar trebui să fie amânat în mod nejustificat.

Întrebări

1. Biblia ne spune că există un Domn, o credinţă, şi (1)

___ 15 botezuri.
___ 5 botezuri.
___ 12 botezuri.
___ Un botez.

2. Ne învaţă Isus că botezul este necesar? (1)

___ Da.
___ Nu.

3. Isus S-a botezat prin (1)

___ Turnare.
___ Stropire.
___ Scufundare.

4. Cuvântul “botez” înseamnă (1)

___ Să fii fericit.
___ Să fii stropit.
___ Să se toarne apă peste tine.
___ Să fii introdus în apă, scufundat.

5. Multele botezuri contrafăcute de astăzi, ne-au fost lăsate de (1)

___ Hristos.
___ Apostoli.
___ Oameni greşit îndrumaţi.

6. Însemnaţi lucrurile pe care o persoană ar trebui să le facă ca să se pregătească pentru botez: (4)

___ Să citească de cinci ori Biblia.
___ Să creadă adevărul.
___ Să experimenteze transformarea (convertirea).
___ Să se roage timp de exact 10 zile.
___ Să postească 40 de zile.
___ Să înveţe cerinţele lui Dumnezeu.
___ Să îi pară rău că a comis şi să părăsească păcatul.

7. Botezul este un simbol al (1)

___ Creaţiei lumii.
___ Bibliei.
___ Cerului.
___ Morţii, îngropării şi învierii lui Hristos.
___ Îngerilor.

8. Un creştin nou botezat este (1)

___ ca un copil mic spiritual.
___ ca un adult spiritual.

9. Atunci când se face cu rugăciune, sinceritate şi deplină înţelegere, botezul (1)

___ Este o recunoaştere publică a convertirii.
___ Nu are o mai mare însemnătate decât a înota.
___ Este o garanţie că acea persoană nu va mai fi ispitită niciodată.

10. Este botezul copiilor mici conform Scripturii? (1)

___ Da.
___ Nu.

11. Unii copii sunt gata pentru botez mai repede decât alţii. (1)

___ Adevărat.
___ Fals.

12. Este întotdeauna necesar ca o persoană să se pregătească multe săptămâni sau luni pentru botez? (1)

___ Da.
___ Nu.

13. Poate o persoană să experimenteze botezul adevărat fără să devină membru al bisericii? (1)

___ Da.
___ Nu.