Ascultă

Aici puteţi asculta fişierele audio corespunzătoare unora dintre cărţile scrise de Ellen G. White.

Fişierele audio sunt pregătite de Gaius Maximus România. Proiect de internet realizat de Intercer www.intercer.net

Carţile respective pot fi procurate de la Editura „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti.

Important: Puteti pune link-uri catre acest website, https://intercer.net/blogs/egwhiteaudio/. Nu este permisa copierea continutului acestui site pe alte site-uri .

3 ADEVĂRUL DESPRE ÎNGERI
Această carte dă la o parte vălul dintre lumea văzută şi cea nevăzută. Ea descoperă implicarea îngerilor în evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au putut explica şi îi dă cititorului simţământul că este martor ocular al acestor evenimente. O experienţă într-adevăr extraordinara!
1 CALEA CĂTRE HRISTOS
Este cea mai cunoscută dintre toate aceste cărţi.Misiunea ei este să-i ajute pe cei ce-L caută pe Hristos. În cuprins, suntem conduşi pas cu pas, de la stadiul omului ce descoperă pentru prima dată, cu uimire, că Dumnezeu există, până la stadiul celui ce trăieşte plinătatea vieţuirii alături de El. Ascultând-o puteţi obţine aceeaşi experienţă sau vă puteţi verifica experienţa creştină acumulată până în prezent.
2 CUGETĂRI DE PE MUNTELE FERICIRILOR
Cartea cuprinde o străluicită sinteză a învăţăturilor Domnului Hristos care au fost exprimate fidel în viaţa Lui şi constituie o minunată sursă de inspiraţie pentru toţi cei care sunt în căutare de lucruri frumoase şi curate, nobile şi înălţătoare, care doresc să înţeleagă mai bine mesajul de dragoste al lui Dumnezeu pentru ei şi să afle cum pot fi fericiţi nu doar în această viaţă, ci pentru întreaga veşnicie.
2 HRISTOS LUMINA LUMII / Viaţa lui Iisus
Hristos locuise în lume 33 de ani. El suferise dispreţul, insultele şi batjocura ei, fusese lepădat şi răstignit. Acum, când era gata sa Se înalţe la tronul slavei Sale, vedea din nou nerecunoştinţa oamenilor pe care venise să-i salveze. Nu cumva Îşi va retrage de la ei simpatia şi iubirea Sa? Nu cumva afecţiunea Sa va fi concentrată asupra acelui loc unde El este preţuit şi unde îngeri nevionovaţi aşteaptă să facă ce le spune? Nu! Făgăduinţa Sa pentru cei iubiţi, pe care-i lasă pe pământ este: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Mat 28,20)..
1 ISTORIA FAPTELOR APOSTOLILOR
Una dintre ultimele cărţi ale autoarei, publicată cu câţiva ani mai înainte de moartea sa. Acesta este al cincilea volum al ciclului „Conflictul veacurilor” alcatuit din cărţile: HLL, TV, PR, PR şi FA O comoară inepuizabilă de adevăr dumnezeiesc, prin care cititorul poate cunoaşte şi retrăi evenimentele deosebit de strălucite din prima biserică creştină şi, în acelaşi timp, poate fi ocrotit de subtilele înşelăciuni ale vrăjmaşului sufletelor, fiind astfel inspirat şi întărit ca, prin activitatea şi viaţa sa, să completeze, în această generaţie, raportul ceresc al Faptelor Apostolilor, al glorioaselor expereienţe în slujba lui Dumnezeu şi a Evangheliei Sale. .
2 ISTORIA MÂNTUIRII (carte în lucru)
Această carte este întemeiată pe tema biblică a luptei de veacuri dintre bine şi rău, dintre Dumnezeu şi Satana pentru a lua în stăpânire voinţa şi destinul omului. Aici este o retrospectivă a istoriei creării omului, a căderii lui în păcat şi , de asemenea, a intruziunii vrăjmaşului lui Dumnezeu care a inspirat războaiele şi a instigat nelegiuirea, suferinţa şi tragedia universală, dar şi a intervenţiei lui Dumnezeu pentru salvare. Subiectul central al cărţii este mântuirea omului, săvârşită de Domnul Hristos pe cruce.
2
SFINŢIREA VIEŢII
 

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos” 1Tes 5.23