Susur blând

mai 12, 2021

Ilie fugind departe
De împărăteasa rea,
Vrea să scape și de moarte
Și de datoria sa.

După marea biruință
De pe muntele Carmel,
Teamă multă, necredință
S-au abătut peste el.

Într-o peșteră se-ascunde,
Domnul Se arată lui,
Și la gânduri îi răspunde
Descoperind slavă Lui.

Vânt puternic ce despică
Munții și sfărâmă stânci,
Cutremur ce naște frică,
Foc ce arde codrii-adanci…

Au trecut și cu grăbire,
Domnul nu-I în ele,da,
Susur dulce, blând, subțire
Anunță venirea Sa…
————–
Delicat și cu iubire,
Șoapta Duhului cel Sfânt
Vine zilnic pentru tine
Să te-ntorci spre-al Său Cuvânt.

Te trezește, te alină,
Te conduce către cer,
Isus gata e să vină,
Să te ia de vrei cu El! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Mâncarea lui Isus

mai 4, 2021

Samariteanca a uitat găleata,
striga sfidând disprețul tuturor
„Veniți, un om mi-a spus asta și asta,
nu-I El Hristosul ce-așteptam cu dor?”

Ei au ieșit în grupuri din cetate,
se îndreptau cu grabă spre Isus.
Iar ucenicii pe de altă parte
voiau sa-I dea din hrana ce-au adus.

„Acum Eu vreau un alt fel de mâncare
de care voi încă nu știți lua,
Să fac voia Celui din cer, Cel tare,
să împlinesc apoi lucrarea Sa.

Priviți ce holde! Seceriș se vede!”
Ajunși la El, oamenii L-au rugat
Să mai rămână, începând a crede
că e Mântuitorul așteptat.
——————
Nu vrei să guști și tu din bucuria
de a conduce semeni la Isus,
Ca harnic lucrător în câmp, sau via
Stăpânului, scump Creator de sus?

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Golgota

aprilie 28, 2021

La răspântie de galaxie,
între cer și pământ,
Își întinde brațele să fie
sigiliu de sfânt legământ.

Garanție de iubire și har
fără margini în univers,
Nevinovată jertfă pe altar,
păcatul să fie iertat, apoi șters.

Iubind pe Dumnezeu și semeni
întoarce-te, popor ales!
Lumini ridică printre oameni,
nobile trăsături să țeși!

Prin Duhul Sfânt la toți vestire
în fiecare vorbă, rând,
E Călăuză și Sfințire
Isus Hristos – Păstorul blând.

Mângâietor, plin de iubire,
ce înnoiește inimi frânte,
Le-aduce pace, fericire.
De Golgota încep să cânte. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Golgota

Grădinarii Regelui

aprilie 20, 2021

Semințele Cuvântului cel sfânt
Împrăștiați din zare-n zare,
Să crească-n inimi pe întreg pământ
Vestea cea bună de salvare!

Sub Ploaia Duhului vor răsări
Firele verzi și apoi spice,
Mântuitorul le va întări
Pline de boabe, fii și fiice.

Să nu vă temeți, păsări vor veni,
Sau prigoniri, respingeri crunte,
Spini de plăceri și griji s-or înmulți,
Pământul bun da roade multe!

Plantați iubirea, bucuria iar
Pacea, răbdarea îndelungă,
Și bunătatea, fapte bune chiar
Credința și blândețea lângă.

Atenți voi înfrânarea exersați,
Doar caracterul lui Isus
Să strălucească-n lume să lăsați,
Fructe și flori din tara de sus! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Grădinarii Regelui

Transformare

aprilie 13, 2021

Să nu păstrezi în suflet întuneric
de neiertare, gândul răzbunării!
De nu-L urmezi pe Domnul n-ai nimic
din bunătatea Sa, darul iertării…

Îndepărtează gheața răutății
din inima-ti bolnavă de păcate,
Lasă iubirea sol al libertății,
să strălucească-n ea până departe!

Iar egoismul plin de aroganță
îngroapă-l azi la crucea lui Hristos
Și vei fi demn, cu sfânta eleganță,
purtând veșmântul alb, evlavios!

Alungă îndoiala, necredința,
din mintea copleșită de tradiții,
Soarbe Cuvântul cu toată ființa,
înlăturând multele superstiții!

Mărturisind păcatele prea grele,
privește la Isus, al tău Model,
Ține-te strâns de El, urcând spre stele,
urmaș al Său, zi după zi fidel! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Transformare

Avertizare

aprilie 13, 2021

Pentru cei care cultivă
răul și comit păcatul,
Domnul nu face minune
și nici nu mai intervine,
miracol din tot înaltul…

Să facem un efort special
prin luptă deosebită,
eul nostru răstignind,
de nu vrem să fim distruși
lângă lumea răzvrătită…

Domnul pregăti mijloace
ca omul să aibă viață
veșnică, ferice. Doar El
poate ca să-l facă
sfânt aici. Cerem povață?

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Avertizare

Împărăția Primăverii

aprilie 7, 2021

În țara unde-s pomii-n floare
Și verdele-i mereu intens,
Pe cer straluce mândrul soare,
Parfum suav dă vieții sens…

Acolo cei cu zile multe
N-au riduri și nici ochelari,
Nu-s medici ca să îi asculte,
Dureri, fracturi mai mici mai mari…

Căci peste tot e numai zâmbet,
Și glasuri vesele vorbind,
Sunt cântece cu dulce sunet,
Copii aleargă și se prind…

Doar flori ce nu știu veștejirea,
Izvoare limpezi de cristal,
Cresc bucuria și uimirea
Cu pomul vieții triumfal…

În jurul tronului de slavă
E locul cel mai minunat,
Cei mântuiți sosesc în grabă
Spre Salvatorul adorat…

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Împărăția Primăverii

Rugă

martie 30, 2021

Doamne, nu mai pot spune ceva,
aș vrea doar la picioarele Tale,
să-Ti aduc sufletul, inima rea,
să fac un popas de pe cale.

Să ascult cuvintele-Ti calde,
și mustrări și îndemnuri prea blânde,
să mă cercetezi de am roade,
sau zel și iubire crescânde.

Promisiuni, mângâieri să-mi șoptești,
și apoi să tăcem împreună,
cugetând tot la cele cerești,
s-ascultam ceasul vremii cum sună.

Doamne, o-ntrebare mă arde.
Dac-un om ar avea doar un păcat
în viața lui, atunci miliarde…?
Mult Te-au zdrobit, enorm au costat…

Vai, insulta, disprețul cât dor!
N-ai voit să răzbuni nedreptatea,
căci ai purtat vina tuturor
suferind despărțirea și moartea.

Ce iubire fără de margini
și măreț sacrificiu de sânge,
nu pot fi cuprinse în pagini
cărțile din lume de-am strânge!

Ajuta-ma ca-ntreaga viață
să stau cu Tine și să Te privesc,
cu Tine-n gând de dimineață,
până la apus să Te servesc! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Rugă

Chemarea cerului

martie 23, 2021

Tot cerul se-apleaca spre tine
să-ți facă drumul senin,
si-un dulce zefir, foșnet vine
ti-alina adâncul suspin.

Și păsări și flori te-nconjoara
să vezi Creator minunat,
iar fluturi frumoși vesel zboară –
decor pregătit de pictat.

Ești om, nu-i nimeni ca tine,
complicat trup cu gândire,
hotărâri, simțăminte fine,
puse în scris sau vorbire.

Dar îți lipsește ceva tainic,
superior, sacru, nepătruns,
în fața Cărui ești foarte mic
și tremuri, vrei să stai ascuns…

O Carte veche te atrage,
îi sorbi cuvintele curios,
și necredința ta se sparge,
descoperi pe Isus Hristos.

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Chemarea cerului

Ascuns în Isus

martie 16, 2021

Credința în Isus înseamnă
cu mult mai mult decât iertare.
Clipă de clipă ea te-ndeamna
s-arunci păcate-n depărtare.

Să fii umplut cu daruri multe
primite de la Duhul Sfânt,
Nobile trăsături plăcute
lucrând prin vorbe, fapte, gând…

Lângă Isus ai bucurie,
lumină în Cuvântul Său,
O inimă fără mândrie,
nici egoism sau vreun alt rău.

Isus Hristos prezent în suflet
ca Rege-al tău, ce minunat!
Înconjurat de curăție,
eliberare de păcat.

Doar slavă și desăvârșire,
pace, iubire, siguranță.
Vestind planul de mântuire
pe Hrist – Mântuitor înalță! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Ascuns în Isus