Iubirea-i Doamne, peste tot!

ianuarie 18, 2020

Iubirea-i Doamne, peste tot!

Iubirea-i Doamne, peste tot
E-n ceru’ albastru şi în soare
Şi-n cea mai frumoasă floare,
E-n izvoraşul, şi-al lui şipot
Ce curge-n vesela-i cântare
Spre slava sfântă, creatoare.

E-n apa mărilor şi în oceane,
În norii ce le sunt veşmântul
Şi-n braţe cuprind pământul
Prin mii de fluvii… diafane –
Ce-n valuri ele îşi duc cântul
Când le mână-n brize vântul.

E-n codrii verzi şi în câmpii
Cu-ale lor flori ce-s colorate,
În dealuri mândre parfumate
De fructe-n livezi şi podgorii,
Care de care,… mai bogate
Din abundenţă înmiresmate.

E-n munţii-nalţi până la nori
Ca cea mai preţioasă arvună
Împodobiţi cu flori şi faună –
Şi-n nopţile albe-n splendori
Cu-a lor regină, blonda lună
Ce faima şi-arată-mpreună!

Şi ai mai pus iubirea Doamne
Şi-n inima… cea omenească
Spre gloria Ta ca să crească,
Şi n-o putea ca s-o răstoarne
Tot răul. Nici s-o nimicească –
C-originea ei, este cerească!

Flavius Laurian Duverna

0

Rondelul divinei consolări

ianuarie 15, 2020

Rondelul divinei consolări

Un vis înaripat ce zboară
Pierdut în negură şi ceaţă,
Călcând a cerului povaţă
Viaţa, aşa a făcut s-apară.

Şi omul pregătit să moară
I s-a părut propria-i viaţă,
Un vis înaripat ce zboară
Pierdut în negură şi ceaţă.

Când i s-a spus prima oară
Că totuşi – el va sta în faţă
Prin harul Sfânt ce învaţă
Că viaţa nu-i va fi precară,
Înaripatul vis ce ce zboară

A traversat neguri şi ceaţă.

Flavius Laurian Duverna
15 ianuarie 2020

0

Chemarea

ianuarie 14, 2020

Vino la oglinda Legii
Să te vezi așa cum ești,
Grozăvia făr-delegii
Cât de mare-i să privești!

Vino azi smerit la Cruce,
Sângele lui Hrist primit
Iertare și pace-aduce,
Mântuire ai găsit!

Vino sus prin rugăciune
Lângă Hrist în Sanctuar,
Vindecat de rău poți spune
Mijlocirea Lui e har!

Vino, spune mai departe
Celor dragi sau buni amici,
Celor ce plâng stând deoparte,
Vino la Isus! să zici! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Numai Domnul

ianuarie 13, 2020

Numai Domnul să ne știe
Binefacerile toate,
Daruri multe de El fie
În ceruri înregistrate.

O comoară de iubire
Printre stele e păstrată,
Dăruind, adăugire
Peste ea vine îndată.

Ruga, postul sunt discrete
Niciun merit n-or aduce.
Îndurarea Își trimite
Domnul răspunzând la Cruce.

Slava omului căzută
În țărâna trecătoare…
Laudă, slăvire multă
Doar lui-Isus să-I dăm onoare!

Orice trăsătură bună,
Calități, talente rare,
În caracter când se-adună
Tot din cer vin ca favoare!

Când privim la noi mândria,
Eul cresc enorm în viață.
Privind la El datoria,
Mulțumiri ușor se-nvață.

Doar trăind în ascultare
Și spre slava Lui oriunde,
Împlinim rostul cel mare,
Cunoștința vom pătrunde. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Țara luminii

ianuarie 13, 2020

Așezată printre stele,
Mult mai sus deasupra noastră,
Ferită de orice rele
E o țară a luminii,
Pe-o planetă mai albastră.

Răul, ura n-au atins-o,
Toți lucrează doar spre bine
Căci păcatul n-a învins-o,
Întuneric nu există.
Ea te-așteaptă și pe tine!

Ascultare și slujire,
Cânt și cercetare-adâncă
Totul este din iubire.
Mulțumiri, recunoștință
Domnului, a păcii Stâncă!

Bucuria și blândețea
Îndelung prea răbdătoare,
Oglindesc mult frumusețea
Chipului de Împărat,
Domn, Putere creatoare.
———————-
Lumânarea cea plăpândă
De este de toți purtată,
Bezna fuge, nu-i la pândă
Nicăieri, la niciun colț.
Lumina e-ncoronată! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Coliba

ianuarie 9, 2020

Stăteam zgribulit în colibă,
Prin ziduri subțiri ger trecea,
Acoperișul spart, în derivă,
Zăpada să intre lăsa.

Năpraznic furtuna lovise
Deodat jalnicul adăpost,
Dărâmând muncă grea și vise,
Eforturi, sudoare ce-au fost…

Ca Iacov sub bolți de cerneală,
O piatră la cap nu aveam,
– Voi îngheța fără-ndoială –
M-am ghemuit jos și plângeam…

O mână caldă mă atinse,
Mă-nfășură-n mantia Lui,
Clădire cu lumini aprinse
Deschise uși la vocea Lui.
—————————
Mă tot gândeam la temelia
Ce o turnasem din dorințe,
Ziduri din merite, familia,
Slabe-ncercări, doar suferințe…

Dezamăgiri, decurajare
Pătrunse prin multe spărturi,
Gânduri cernite și amare
Spre mine-aveau enorme guri…
—————————–
– Poți să rămâi aici de-acuma
Să locuiești n-al Meu palat
Căci Mă slujești pe Mine-ntruna
Și Mă iubești cu-adevărat!
————————–
De n-ar fi fost acea furtună,
În zdrențe și-astăzi mai stăteam,
Într-o colibă, în minciună,
Și-n ignoranță eu muream…

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Un nou început

ianuarie 9, 2020

La început a fost iubirea,
Doar ea domnea în univers,
Stele și îngeri, toată firea
O lăudau în al lor mers.

Fiece clipă e iubire,
Un dar atât de minunat,
N-o risipi, cu îngrijire
Să o trăiești în mod curat!

Vorbește Domnului în rugă,
Descoperă Cuvântul sfânt,
Să nu studiezi nicicând pe fugă,
Să împlinești ce ai în gând!

Lucrează mult cu sârguință
Pentru cei dragi și alți din jur,
Depinzi de cer în biruință,
Se cer eforturi de-a fi pur!

În Cartea vieții pagini albe
Azi se deschid cu promisiuni.
Mii binecuvântări în salbe
Reverse Domnul cu minuni! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Rondelu-mi Vieţii

ianuarie 7, 2020

Rondelu-mi Vieţii

Când Domnul a bine voit
Fiinţa-mi pentru-a fi zidită
Atunci o, mamă, fericită,
Prin tine viaţa, am primit!

Ai săltat, la gândul răsărit
Prin vestea ce a fost trăită,
Când Domnul a binevoit –
Fiinţa-mi pentru-a fi zidită.

În plan de la-nceput gândit
Că-n naşteri fi-vei împlinită,
Căci viaţa fi-va-ţi întregită –
Te-ai întărit mamă, liniştită
Când Domnul a bine voit,

Fiinţa-mi pentru-a fi zidită!

Flavius Laurian Duverna

0

Rondelul Întregirii

ianuarie 5, 2020

Rondelul Întregirii

La Tine Doamne-n cerul sfânt
Când marea luptă s-o încheia,
Când istoria aici s-o termina
Sosi-vom de pe-acest pământ.

Conduşi de-al dragostei avânt
Spre Tine Ea ne va îndrepta –
La Tine Doamne-n cerul sfânt,
Când marea luptă s-o încheia.

Şi cel mai sfânt şi dulce cânt,
Cu bucurie scumpă vom cânta
Când tot mai sus ne-om înălţa,
Împlinind măreţul legământ –
La Tine Doamne-n cerul sfânt,

Când marea luptă s-o încheia.

Flavius Laurian Duverna
06 ianuarie 2020

Comentariile sunt închise pentru Rondelul Întregirii

Divina Forţă

ianuarie 3, 2020

Divina Forţă

Există o Forţă, Creatoare,
Cu-originea sfântă în vecii,
Puterea Ei, e-atât de mare
Căci sori, sisteme, galaxii,
Ea le susţine, în mersul lor
Prin Univers ce tot mereu,
Vesteşte-n mod triumfător:
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă net Supremă,
Prin marea Sa nemărginire,
Ce e mai sus de orice temă
A înţelepciunii, prin gândire.
Ea nu poate fi, adjudecată
De nimeni, ‘n-al Ei apogeu,
De nici-o fiinţă, ce-i creată,
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă, Universală,
Neexplicabilă, în structură,
De nici-o fiinţă ce-i vasală
Aparţinându-I, ca făptură.
Ea-n prea măreţul început
Din tainicul sfânt procedeu,
Descoperă-n tot ce-i făcut:
Că Forţa este, Dumnezeu!

Există o Forţă-n „Unic” ton
Ce Şi-a creat, prin Galaxii,
Un loc Prea Sfânt în Orion
Supravegheat de îngeri mii.
Acolo-i Tronul de domnie
De-a pururi fiind în empireu,
Din veşnicii, spre veşnicie,
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă, răbdătoare,
Care mult timp, a suportat
În ceruri marea perturbare
Când Lucifer, s-a răsculat.
Chiar dacă-n el s-a zămislit
Păcatul, în groaznic nucleu,
N-a fost distrus, ci-ngăduit,
De Forţa care-I Dumnezeu!

Există o Forţă atât de mare
Căci libertate, a dat oricui,
În vasta-I operă-n formare
Din strălucirea Universului.
Şi lumilor ce-au fost create
Le-a arătat, prin curcubeu,
Că dragoste există-n toate,
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă-n susur dulce
Ce-a culminat… în Univers,
Când înălţat-a fost pe cruce
Acceptându-Şi rolul invers;
Ca-n dreptul celui cu păcat
Să pătimească, chinul greu,
Pentru că Ea, toate-a creat,
Această Forţă-i Dumnezeu!

Există o Forţă, Salvatoare,
Ce-a-ncuviinţat de a muri,
Ca opera-I cea creatoare
Să poată sta, şi-n veci a fi.
Când Şi-a urcat în umilinţă
Al Golgotei cumplit traseu,
A demonstrat cu prisosinţă:
Că Forţa este, Dumnezeu!

Există o Forţă, mai presus,
De orice puteri pământeşti,
Şi-a fost văzută-n Hrist Isus,
Prin faptele-I Dumnezeeşti.
La ceruri, cand S-a înălţat
A dus cel mai măreţ trofeu,
Semne-n trup, de Împărat,
Această Forţă-i Dumnezeu!

Există o Forţă, ce-n zidire,
Lucrarea-Şi va fi terminat,
Când după crunta nimicire
A groazniclui, greu păcat,
Pacea din nou s-o aşterne
Marcând marele ei jubileu,
Reamintind… vieţii eterne:
Că Forţa este, Dumnezeu!

Există o Forţă când din nou
Puterea-I sfântă, creatoare,
’Şi va regăsi scumpul ecou
În ne-ntrecuta ei grandoare.
În Univers când şi pământul
Va sta ca-un vajnic corifeu,
El va-ntări pe veci Cuvântul:
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă, ce-n mutare
A Tronului Sfânt de domnie,
Un alt Centru de Guvernare
Pământul fi-va… ‘n veşnicie!
Un singur puls atunci va bate
Ca şi-un susur lin, de alizeu,
Şi-o demonstra-n eternitate:
C-această Forţă-I Dumnezeu!

Flavius Laurian Duverna

Comentariile sunt închise pentru Divina Forţă