Rondelul frumuseţii Vieţii

decembrie 4, 2019

Rondelul frumuseţii Vieţii.

O, Creator, al frumuseţii Vieţii,
Dumnezeu din veci al ei Izvor!
Când omul a căzut neascultător
El şi-a pierdut comoara tinereţii.

Fatidică i-a fost clipa dimineţii
La întâlnirea cu marele ispititor,
O, Creator, al frumuseţii Vieţii,
Dumnezeu din veci al ei Izvor!

Lucifer, învăluit în trendul ceţii
Prin hipnotismul său linguşitor,
A detronat coroana frumuseţii
Ce chipul Tău purta, de Ziditor!
O, Creator, al frumuseţii Vieţii,

Dumnezeu din veci al ei Izvor,

I-o vei reda iarăşi, ca Salvator!

Flavius Laurian Duverna

0

Mesagera Domnului

decembrie 4, 2019

Vas mai slab, foarte smerit
Ce L-a implorat pe Domnul
– Altcuiva mai potrivit
Dă-i misiunea, nu-s eu omul!

Lucrul mult,( mari griji ce-o strâng )
S-a temut că nu e-n stare,
( Foarte mare, -întins și-adânc )
Să-împlinească răbdătoare.

– Nu pretind a fi profet
A răspuns cu umilință,
Solul Domnului, repet,
Mi s-a spus, și am credință.

Să primesc Cuvântul Său,
M-a chemat din tinerețe,
Clar și ferm mesajul Său
Să vestesc, pe toți să-învețe.

Prin Duhul Său Bun și Sfânt,
În Numele Domnului meu,
Prin scrieri și prin cuvânt,
M-a-întărit lucrând mereu.-

În tot ce-a scris este clar,
Biblia e înălțată,
Și-n predici, mesaj verbal,
Mai presus e ridicată.

Milioane-au fost conduși
La Isus și-a Lui salvare,
Prin sfat ceresc mulți ajunși
La har, binecuvântare.

Educație și slujire,
Îndrumări de sănătate,
Scrise toate cu iubire,
Sunt și azi de-actualitate.

Ea a dat avertizări
Despre lucruri ce urmează,
Sfaturi și recomandări
Pregătind o minte trează.

Cercetând și ascultând
Scrierile inspirate,
Mielul din Cuvântul Sfânt
Ne va fi Rege în toate! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Buchetul speranței

noiembrie 26, 2019

Lacrimi – stropi calzi de durere
Udă câmp de suferință
Și răsare zel, credință.

Vorbe – șoapte de izvoare
Aduc alinare dulce,
Blând ne-îndeamnă către cruce.

Imnuri – mângâieri de strune
Se înalță-n cer departe,
Sunt învinse plâns și moarte!

Stele sclipiri de speranță
Strălucesc în noaptea neagră,
Viața Hrist Și-a dat întreagă!…

Gânduri – păsări călătoare
Pleacă-n zbor spre zări senine,
Coruri cântă – Hrist revine!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

0

Sonet despre Mama

noiembrie 24, 2019

Sonet despre Mama

Ce mai frumoasă şi mai dragă vârstă a vieţii
De care-n inocenţă n-am prea ţinut seama,
A fost când copilaş, stând pe lângă Mama
Urcam în sus spre vârsta anilor adolescenţii.

Sub grija sa de mamă nu cunoşteam teama
Şi-urcam de zor, mergând spre anii tinereţii,
Şi-aşa păşeam pe nesimţite-n roua dimineţii
Ca floarea-mbobocită, plătind în taină vama.

Prea scumpi şi preţuiţi, î-mi sunt anii acum,
În viaţă, când mama o privesc şi nu mai e –
Cu sfaturile ei de aur bune pe al vieţii drum!

Din amintiri, doar mai răsare ca-n poveste
Şi urcă-n sus spre cer, ca valul cel de fum –
Ce-apare ca un vis, şi nostalgic se topeşte.

Flavius Laurian Duverna

Comentariile sunt închise pentru Sonet despre Mama

Interviu

noiembrie 20, 2019

-Cine ești, de unde vii?
-Sunt lucrat de Creatorul,
Mâna Sa, mă plăsmui.

-Spune-ne povestea ta!
-Nu L-am ascultat pe Domnul,
Am călcat porunca Sa.

-De ce plângi, n-ai fost iertat?
-Moartea a venit în lume
Și durerea imediat.

-Și apoi ce s-a-ntâmplat?
-Sub o stăpânire crudă
Omenirea s-a aflat…

-Povestește! Totu-i trist!
-Dinainte de cădere
Planu-a fost să moară Hrist…

-Când și unde El pieri?
-Pe o cruce de rușine
Prețul vinei El plăti.

-E gata, s-a terminat?
-Nu, Hristos moartea a învins,
Azi e-n cer, căci a-înviat!

-De ce e încă suspin?
-El în ceruri mijlocește,
Mântuire dă și-alin.

-Pe pământ totu-i pierdut?
-Cei ce L-au primit L-așteaptă,
Viața lor se schimbă mult.

-Și finalul cum va fi?
-Ascultând cu bucurie
Nou Pământ vom locui! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Interviu

Mama, în amintiri

noiembrie 20, 2019

Mama, în amintiri

Când cuget cum pe lângă mama stam
Şi zilnic, de sub priviri nu o scăpam,
În anii aceia, dragi şi dulci copilăriei
M-apucă dorul neînvins al nostalgiei
Şi cât aş vrea acum, alăturea s-o am.

Căci capul, cum îl puneam în poala ei
Atunci pe loc simţeam fiorii dragostei,
Ai dragostei fierbinţi de scumpă mamă
Un adăpost, fără de griji şi fără teamă
Şi ocrotire-n ceasuri grele ale spaimei.

În somnu-atât de dulce ce-l dormeam
Parcă-ntăriri noi, în corp mi-asimilam,
Şi mă trezeam…la blânda-i mângâiere
Cu forţe mari, simţindu-mă-n putere,
Spre bucuria ei, ce-n Domnul o trăiam.

Flavius Laurian Duverna
18 noiembrie 2019

Comentariile sunt închise pentru Mama, în amintiri

Prieten minunat

noiembrie 13, 2019

Ce mult ne bucurăm de daruri
Dar nu privim spre Dătător…
Stăm toți ca țintuiți pe maluri,
Foarte-însetați lângă Izvor…

Căci n-am gustat și nu cunoaștem
Cum este-al nostru Creator,
Recunoștință nu-I aducem,
Nici mulțumiri ca drag Păstor…

Moise și Filip vrând să vadă
Pe Domnul, Bunul Dumnezeu,
Aflat-au caracter-dovadă
În Fiul ce lucra mereu…

Prieten plin de bunătate,
Îndurător și milostiv,
E lângă noi mereu în toate,
Și mângâiere în suspin.

Neobosit spre cel ce-alege
Să se despartă de Cuvânt,
Iubirea Sa cu dor va merge
Ca să-l întoarcă la Cel Sfânt.

Va face totul să-l aducă
În siguranță în cămin,
Cu lanț de aur, milă-adâncă,
Salvând din prăpastie și chin.

Domnul ne este ajutorul,
Prin rugă să-I vorbim mai mult,
Smeriți să-I dăruim tot dorul
Și-al inimii noastre tumult.

Înțelepciune și tărie,
Cetate, dulce adăpost,
Voința Lui în gând ne fie,
Și slava Sa singurul rost! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Prieten minunat

Sonetul Golgotei

noiembrie 13, 2019

Sonetul Golgotei

Pe aripile credinţei, Doamne am zburat
Până acolo sus, la Golgota chinuitoare,
Să-Ţi văd suferinţa cea nespus de mare
Când pe crucea răstignirii, ne-ai purtat.

Tot noianul de păcate grele, apăsătoare,
Din vremelnicia vremilor Le-ai adunat, –
Şi pe crucea spre Calvar, Le-ai suportat
Până ce căzut-ai jos, fără pic de îndurare.

Te-am văzut, sub liniştea deplină atârnat
Între doi tâlhari ce se zbăteau de moarte,
Dintre care unul Te-a rugat să aibă parte,

Când pe norii cerului, vei veni ca Împărat,
Mântuirea s-o aduci prin strălucire mare,
După ce-ai trecut durerea fără asemănare.

Flavius Laurian Duverna
13 noiembrie 2019

Comentariile sunt închise pentru Sonetul Golgotei

Rondelul Respingerii

noiembrie 12, 2019

Rondelul Respingerii

Tu venita-i Doamne în lume
Ca-n har s-aduci mântuirea –
Dar ea nu Ţi-a vrut primirea,
Ci să-Ţi stingă al Tău Nume!

Când zdrobită sta-n genune
Şi-aşteptându-şi doar pieirea,
Tu venita-i Doamne în lume
Ca-n har s-aduci mântuirea!

Şi-a-ncercat prin a se-opune
Cu tot ce-a plăsmuit firea –
Gard de-a pune-mpotrivirea
Cu scop rău de-a Te răpune,
Tu venita-i Doamne în lume

Ca-n har s-aduci mântuirea!

Flavius Laurian Duverna
12 noiembrie 2019

Comentariile sunt închise pentru Rondelul Respingerii

Rondel de Toamnă dulce

noiembrie 11, 2019

Rondel de Toamnă dulce

Toamna dulce, cea de aur,
Pe aripi de-argint şi soare
Peste câmpii şi ponoare
Şi-a adus scumpu-i tezaur.

Împodobită-n flori de laur
A venit cu îmbelşugare –
Toamna dulce, cea de aur
Pe aripi de-argint şi soare.

La semnalul cânt de graur,
Cu pregătirea-n grandoare
‘N roade care mai de care,
Vieţii-a-mpărţit din tezaur
Toamna dulce, cea de aur,

Pe aripi de-argint şi soare!

Flavius Laurian Duverna

Comentariile sunt închise pentru Rondel de Toamnă dulce