Când în măreaţa Veşnicie

ianuarie 17, 2018

Când în măreaţa Veşnicie Când în măreaţa Veşnicie Tatăl cel Sfânt, Dumnezeu A stat la sfat, cu Fiul Său – De-a mai crea o Împărăţie C-o lume de un ordin nou Ca-n Univers s-aibă ecou, În Lucifer s-a strâns mânie. El şi-a spus nemulţumirea Pornită demult în asucuns De-a fi împotriva lui Isus, Şi-a dat […]

0

Ecoul Iubirii Divine

ianuarie 14, 2018

Ecoul Iubirii Divine Din cerul prea sfânt, în măreţie şi slavă O, Tu Doamne-ai venit, aici pe pământ, Să mântuieşti omul, în iubirea-Ţi suavă Ce se găsea sub păcat de ispită înfrânt, Şi-ai instituit la cruce un Nou Legământ! Să poată iar să ajungă în scumpul Eden Grădina cu raiul, şi-ncântătoru-i cămin, Păstrate complete-ntr-un chip […]

0

De dincolo de zări albastre

ianuarie 14, 2018

De dincolo de zări albastre… De dincolo de zări albastre, din spaţiul cel nemărginit, De dincolo de sori şi stele, de largi sisteme, în infinit, De-acolo Doamne-n îndurare, ruga mea să îmi asculţi Când sufletul, doritor strigă, pe calea vieţii să m-ajuţi Din valea plângerii amare, să zbor în sus înspre zenit! Meditând la marea-Ţi […]

0

Rondelul inimii curate

ianuarie 14, 2018

Rondelul inimii curate O, ferice de acei, ce-au inima curată, Căci ei, î-L vor vedea pe Dumnezeu Stând pe Tron încojurat de curcubeu, În slava-I şi mărirea-n gloria adorată. Când mântuirea prin Isus e-asigurată Cine va păşi în veşnicie-n harul Său? O, ferice de acei, ce-au inima curată, Căci ei, î-L vor vedea pe Dumnezeu! […]

0

O, Doamnne!

ianuarie 14, 2018

O, Doamne! Când privesc lucrarea Ta Şi toate câte-au fost zidite, Ce-s pe deplin desăvârşite, Pricep puţin din Dragostea Având principiu: „Dăruirea”. Tu ai puteri… nemărginite, Prin pulsul vieţii de-a crea, Spre slava şi mărirea Ta – Şi toate câte au fost zidite Le-ai pus sub legi rânduite. Tot privind şi contemplând Lucrarea Ta cea […]

0

Rondelul celui Singuratic

ianuarie 11, 2018

Rondelul celui Singuratic Motto: ,, Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi” Psalmul 68, 6. Doamne, Tu dai celui părăsit o casă Şi-l aşezi cu grijă-ntre familiile sfinte, Şi-n dorinţa sufletului său, fierbinte, Prin credinţă, el se va simţi acasă! Îndurarea-Ţi mare pe nimeni nu lasă Din cei singuratici, trişti de izbelişte… Doamne, Tu dai celui […]

0

Luceafăr Sfânt de Dimineaţă

ianuarie 10, 2018

Luceafăr Sfânt de dimineaţă Glosă 1 Luceafăr Sfânt de dimineaţă Străfulgerând umila-mi viaţă Tu-n suflet tandru ai răsărit Cu-a Ta lumină-ntru salvare Strălucind pe-a mea cărare În rugă când m-aflam smerit Cu-ai ochii minţi către zenit! M-am prins de strălucirea Ta Simţind în suflet dragostea, Că-n cerul sfânt totul e viaţă Văzând sublima-Ţi strălucire Prin […]

0

Rondelul răbdării Divine

ianuarie 8, 2018

Rondelul răbdării Divine Doamne bun, a Ta răbdare Ne îndeamnă la pocăinţă, Să manifestăm credinţă – În Dragostea salvatoare! Când reverşi din îndurare Harul sfânt, cu prisosinţă, Doamne bun, a Ta răbdare Ne îndeamnă la pocăinţă! În bunătatea-Ţi cea mare Tu ne-asculţi în neputinţă Şi ne-ntăreşti în credinţă Prin Jertfa-Ţi mântuitoare, Doamne bun, a Ta […]

0

Jertfa lămuritoare

ianuarie 7, 2018

Jertfa lămuritoare Când voinţa Dumnezeiască-n planul cel de mântuire A hotărât c-a sosit timpul, pentru-al aduce la-mplinire, S-a născut Domnul Hristos, Maiestatea cea cerească Omenirea s-o răscumpere, din căderea cea firească, Astfel din nou să-i dea viaţă, prin Jertfa Sa din iubire. Toate oştirile cele îngereşti, precum şi lumile create Ce-n Univers alcătuiesc, un complex […]

0

Pe calea sfântă, către cer

ianuarie 6, 2018

Pe calea sfântă, către cer Pe calea sfântă, către cer Eu am plecat cu bucurie Şi merg în pas de voioşie, Să văd sublimul ei mister În lucruri sfinte ce nu pier, În prea frumoasa veşnicie Cu-a ei superbă măreţie. Din tot ce Domnul a creat, În Universu-I prea măreţ Nu e nimica mai de […]

0