Rondelul atâtor frumuseţi

aprilie 18, 2019

Rondelul atâtor frumuseţi

Cu primăvara Doamne, minunată
Care-a trezit natura… iar la viaţă,
Mă întâlnesc în fiecare dimineaţă
Cu lăudări, din inima mea toată.

Te cânt, prin frumuseţile de faţă
Ce aparţin iubirii sfântă şi bogată,
Cu primăvara Doamne, minunată
Care-a trezit natura… iar la viaţă.

Şi în atâtea frumuseţi, ce se arată
Prin prisma acumulării de povaţă,
Din tot ce faci, o lecţie se învaţă:
Că sufletul, urcă mai sus o treaptă,
Cu primăvara Doamne, minunată

Care-a trezit natura… iar la viaţă.

Flavius Laurian Duverna
18 aprilie 2019

Comentariile sunt închise pentru Rondelul atâtor frumuseţi

Se-ntorc Cocorii

aprilie 11, 2019

Se-ntorc Cocorii

Pe cer cu soare dinspre miazăzi
Apar în şir, pe bolta-i de cristal,
În cânturi veseli, ca la carnaval
Cocori ce glăsuiesc, spre-a auzi
Strigându-şi cantecul lor în aval
Că se apropie de locul lor natal.

Ei revin iarăşi în patria lor dragă,
Unde venirea lor aduce bucurie
De peste mări şi ţări cu voioşie;
La noi, natura pare că e-ntreagă,
Cu dimineţi, în cânt de ciocârlie
Spre nori suind duioasa simfonie.

Un farmec dulce liniştit pluteşte
Născând în inimi dorul de-a trăi,
L-atâtea lucruri de-a putea privi
Sub grija scumpă care aminteşte,
Cum păsările-n cânt ne pot grăi
Despre prezenţa dorului de-a fi.

Ne-aduc aminte, că aici l-e ţara
În care cuiburi, îşi pot construi,
C-aici menirea, îşi pot împlini –
Şi înţeleg, când vine primăvara
Că Dumnezeu toate le-orândui
În existenţa lor, să poată dăinui.

Flavius Laurian Duverna

Comentariile sunt închise pentru Se-ntorc Cocorii

Variante

aprilie 10, 2019

Alb, negru sau gri
E drumul în față deschis,
Adevăr, minciună pot fi
Curate sau în compromis.

Amicii dispar.
Prieten cu tine la greu,
Rămâne frate singur doar,
Suportă urmări mereu.

Soție de vrei,
Ca mamă și gospodină,
Cu studii, avere s-o iei,
Blândețea ei te alină?

Cu ea poți să treci,
Prin văi de-ntuneric, dureri,
Credința găsește poteci,
Curaj și răbdare de-i ceri?

Lucrează cu drag,
Atent la gânduri sau mână,
Faimă sau bani oameni atrag.
Tu ce ai vrea să-ți rămână?

Neștiut muncești,
Harnic, ordonat în toate,
Copil al lui Dumnezeu ești,
Să faci voia Lui se poate.

E spre slava Lui
Ce alegi în orice clipă?
Pacea ta și-a cerului
De iubire fac risipă. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Variante

Divina Forţă

aprilie 9, 2019

Divina Forţă

Există o Forţă, Creatoare,
Cu-originea sfântă în vecii,
Puterea Ei, e-atât de mare
Căci sori, sisteme, galaxii,
Ea le susţine, în mersul lor
Prin Univers ce tot mereu,
Vesteşte-n mod triumfător:
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă net Supremă,
Prin marea Sa nemărginire,
Ce e mai sus de orice temă
A înţelepciunii, prin gândire.
Ea nu poate fi, adjudecată
De nimeni, ‘n-al Ei apogeu,
De nici-o fiinţă, ce-i creată,
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă, Universală,
Neexplicabilă, în structură,
De nici-o fiinţă ce-i vasală
Aparţinându-I, ca făptură.
Ea-n prea măreţul început
Din tainicul sfânt procedeu,
Descoperă-n tot ce-i făcut:
Că Forţa este, Dumnezeu!

Există o Forţă-n „Unic” ton
Ce Şi-a creat, prin Galaxii,
Un loc Prea Sfânt în Orion
Supravegheat de îngeri mii.
Acolo-i Tronul de domnie
De-a pururi fiind în empireu,
Din veşnicii, spre veşnicie,
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă, răbdătoare,
Care mult timp, a suportat
În ceruri marea perturbare
Când Lucifer, s-a răsculat.
Chiar dacă-n el s-a zămislit
Păcatul, în groaznic nucleu,
N-a fost distrus, ci-ngăduit,
De Forţa care-I Dumnezeu!

Există o Forţă atât de mare
Căci libertate, a dat oricui,
În vasta-I operă-n formare
Din strălucirea Universului.
Şi lumilor ce-au fost create
Le-a arătat, prin curcubeu,
Că dragoste există-n toate,
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă-n susur dulce
Ce-a culminat… în Univers,
Când înălţat-a fost pe cruce
Acceptându-Şi rolul invers;
Ca-n dreptul celui cu păcat
Să pătimească, chinul greu,
Pentru că Ea, toate-a creat,
Această Forţă-i Dumnezeu!

Există o Forţă, Salvatoare,
Ce-a-ncuviinţat de a muri,
Ca opera-I cea creatoare
Să poată sta, şi-n veci a fi.
Când Şi-a urcat în umilinţă
Al Golgotei cumplit traseu,
A demonstrat cu prisosinţă:
Că Forţa este, Dumnezeu!

Există o Forţă, mai presus,
De orice puteri pământeşti,
Şi-a fost văzută-n Hrist Isus,
Prin faptele-I Dumnezeeşti.
La ceruri, cand S-a înălţat
A dus cel mai măreţ trofeu,
Semne-n trup, de Împărat,
Această Forţă-i Dumnezeu!

Există o Forţă, ce-n zidire,
Lucrarea-Şi va fi terminat,
Când după crunta nimicire
A groazniclui, greu păcat,
Pacea din nou s-o aşterne
Marcând marele ei jubileu,
Reamintind… vieţii eterne:
Că Forţa este, Dumnezeu!

Există o Forţă când din nou
Puterea-I sfântă, creatoare,
’Şi va regăsi scumpul ecou
În ne-ntrecuta ei grandoare.
În Univers când şi pământul
Va sta ca-un vajnic corifeu,
El va-ntări pe veci Cuvântul:
Această Forţă-I Dumnezeu!

Există o Forţă, ce-n mutare
A Tronului Sfânt de domnie,
Un alt Centru de Guvernare
Pământul fi-va… ‘n veşnicie!
Un singur puls atunci va bate
Ca şi-un susur lin, de alizeu,
Şi-o demonstra-n eternitate:
C-această Forţă-I Dumnezeu!

Flavius Laurian Duverna
10 aprilie 2009
P. S. După cum se vede în finalul poeziei, ea a fost compusă pe baza inspiraţiei adevărurilor şi cercetării biblice, în 10 aprilie 2009, fără alte surse de orientare în dezvoltarea abordată a subiectului. Astăzi, 30 septembrie 2015, după trecerea a şase ani de la publicare, am găsit în cugetarea lui Albert Einstein, în scrisoarea către fiica sa, următoarele cuvinte, care se armonizează cu fondul poeziei: ,, Există o forţă extraordinar de puternică pentru care, până acum, ştiinţa nu a găsit o explicaţie formală. Este o forţă care îi include şi îi guvernează pe toţi, forţa din spatele oricărui fenomen care are loc în univers şi nu a fost încă identificat de noi. Această forţă universală este IUBIREA. Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubire.” Albert Einstein. Slavă Doamne şi Glorie Ţie, pentrucă eşti Iubire!

Comentariile sunt închise pentru Divina Forţă

Rondelul păzirii mormântului

aprilie 9, 2019

Rondelul păzirii mormântului

S-a alarmat tagma preoţească
Că Domnu-a spus că va învia,
Deaceea lui Pilat solicitatu-ia
Garda-n pază, s-o întărească.

Cu sârg l-au rugat să păzească
Mormântul, pentru-a nu-L fura:
S-a alarmat tagma preoţească
Că Domnu-a spus că va învia.

A început frica să-i muncească
Că trupul Său… s-ar putea lua
Mormântul gol, de-a rămânea,
Şi le va fi greu să dovedească…
S-a alarmat tagma peoţească,

Că Domnu-a spus că va învia.

Flavius Laurian Duverna
09 aprilie 2019

Comentariile sunt închise pentru Rondelul păzirii mormântului

Rondelul altarului de dimineaţă

aprilie 7, 2019

Rondelul altarului de dimineaţă

L-altarul scump de dimineaţă
Când vin Doamne să mă-nchin,
Cu mulţumire-oi spune: Amin!
Şi-n rugă-mi caut Sfânta-Ţi faţă,

C bun îndemnt, să-l am povaţă,
Pe-al vieţii drum, tot peregrin –
La altarul scump, de dimineaţă
Când vin Doamne să mă-nchin!

Cuvântu-Ţi cel Sfânt mă învaţă
Că-n lumea aceasta sunt străin,
Şi-a merge pe-al Său drum divin
Nainte-mi dă imbold spre viaţă,
La altarul scump de dimineaţă,

Când vin Doamne să mă-nchin!

Elavius Laurian Duverna
08 aprilie 2019

Comentariile sunt închise pentru Rondelul altarului de dimineaţă

Floarea din April

aprilie 6, 2019

Floarea din April

Când m-am întâlnit cu Tine,
O, Isuse drag, eram copil,
Şi Tu-ai sădit atunci în mine
Cugete noi, gânduri divine
Şi-o floare-n luna lui April!

În sufletu-mi de dor înfrânt
Şi apăsat sub grea povară,
Ea a crescut ca din pământ
Sub susurul cel lin şi sfânt,
În cea mai dulce primăvară.

Nedespărţiţi aşa creşteam,
Şi eu, şi floarea ce-ai sădit,
Şi tot mai mult înţelegeam
În viaţa ce mi-o petreceam
Cum Tu Doamne m-ai iubit!

Atunci am simţit mângâiere
În floarea scumpă şi aleasă,
Şi prin nevoi, şi prin durere,
Prin Duhul Sfânt cu putere
Noi am clădit, aceeaşi casă.

Şi între timp, când a-nflorit,
Începând să răspândească
Parfumu-i sfânt, m-a întărit,
Multe cercări le-am depăşit
Din lupta vieţii, sufletească.

Iubirea-i miresmata floare!
Şi-al ei balsam vindecător,
Mi-a potolit mâhnirea mare
În vremuri de descurajare,
În timp de cumpănă şi dor!

În ea mi-am găsit odihnire
Şi-ncurajarea-n clipe grele,
Şi-am învăţat că în smerire
În ceasuri sfinte de-umilire
Se poate-a trece, peste ele.

Şi de-oi păstra-o ne-ncetat,
Această floare şi-a ei taină,
Având cugetul sfânt, curat
Şi-un trai în viaţă, ordonat,
Îmi va aduce-a nunţii haină.

Atunci, la masa aceea mare
Voi fi prezent la cina sfântă,
Când oaspeţii în sărbătoare,
În mulţumirea cea mai mare
Îi vei privi-n haina de nuntă!

Te laud azi, Doamne Isuse,
Că-n mine Tu floarea-i sădit,
Şi multele dorinţi, nespuse,
Ce n-am ştiut a-Ţi fi expuse
Prin ea vor fi, de-ndeplinit!

Flavius Laurian Duverna

Comentariile sunt închise pentru Floarea din April

Rondelul Iubirii Cersşti

aprilie 5, 2019

Rondelul Iubirii Cereşti

O! Iubirea Tatălui Ceresc –
Venit-a în lume, primăvara,
Şi a adus prin har salvarea
Când toate rozele-nfloresc.

Pentru tot neamul omenesc
S-a sfârşit Jertfa până seara,
O! Iubirea Tatălui Ceresc –
Venit-a în lume, primăvara!

De două mii de ani tot cresc
Vestindu-ne răscumpărarea,
Prin sânge de ameninţarea
Păcatului… cel strămoşesc…
O! Iubirea Tatălui Ceresc –

Venit-a în lume, primăvara
Când toate rozele-nfloresc!

Flavius Laurian Duverna
06 aprilie 2019

Comentariile sunt închise pentru Rondelul Iubirii Cersşti

Vas de Cinste

aprilie 5, 2019

Vas de Cinste

Dac-am fost în astă lume
Doamne, un vas de ocară
Prin osânda- Ţi milenară,
M-ai dat în har un alt nume
Prin mila ce mă-nconjoară
Ca sufletul, să nu îmi piară!

Sus pe crucea răstignirii
Mi-ai pus dragostea’nainte
Să devin un vas de cinste
Prin Jertfa-Ţi neprihănirii,
Şi-n cântările prea sfinte
Să Te slăvesc prin cuvinte!

Să vestesc în toată lumea
Ce-a făcut harul din mine
Chemat pe căi sfinte divine,
Cum s-a petrecut minunea
Când chematu-mai la Tine
Şi-acum vasul Ţi-aparţine!

O, şi Te laud pe-a Tale cale
Chiar de e-ngustă şi srtâmtă
’N care sufletu-mi se-avântă,
Şi-Ti cânt Doamne Osanale
Spre slava dragostei Tale –
Că-n luptă mi-ai dat izbândă.

Flavius Laurian Duverna
05 aprilie 2019

Comentariile sunt închise pentru Vas de Cinste

Simfonie în roz

aprilie 4, 2019

Flori de cireș
își scutură petale
la vânt poznaș ce nu dă greș
peste grăbiții trecători pe cale.

Un roz frumos
se-așterne-n păr și haine,
dar purtătorul serios
e tot solemn. Zâmbet și râs sunt taine.

Doi tineri vin
sub pomul generos.
El, ea apoi mâinile-și țin.
Ploi parfumate de flori, vis de nuntă frumos…

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comentariile sunt închise pentru Simfonie în roz