Ajută-mă la toți să spun

februarie 26, 2024

AJUTĂ-MĂ LA
TOȚI SĂ SPUN
Doamne, strig la Tine,
Te rog, să mă ajuți,
Să-i ajut pe mulți
Ca să te cunoască
Și să te slăvească,
Să te aibă Domn,
Căci ca simplu om,
Eu nu am putere,
Tu știi a mea vrere,
Tu știi al meu zel,
N-am decât un țel
Atât cât trăiesc,
Vreau să te slăvesc
Și la toți să spun
Cât ești Tu de bun,
Căci Tu ai murit,
Ai fost răstignit
Ca un păcătos,
Fiindcă ești milos
Și Tu ai dorit
Să n-aibă sfârșit,
Viața pământească
Să nu se sfârșească
Și ai înviat,
Pe noi ne-ai salvat,
Noi n-am meritat,
Te-ai sacrificat
Și apoi ne-ai dat,
Un Mijlocitor
S-avem ajutor
Și nu ne-ai lăsat
Și nu ne-ai uitat,
Ci doar ai plecat
Lângă Tatăl Tău,
Lângă Tatăl meu,
Să ne pregătești
Căsuțe cerești,
Să ne dăruiești
Coroane cerești.
Emilia Dinescu

Comments are closed.