Betania

ianuarie 11, 2018

Zidurile tale – brațe de iubire,
Liniște, odihnă, dulce închinare,
Căci găsim în ele o caldă primire,
Lazăr și Maria, Marta lucrătoare.

Au trecut prin apă și au zel fierbinte,
Bucurie multă de-a vesti iubirea,
Studiază cu rugă și merg înainte,
Întăriți de Domnul servesc omenirea.

Pe bolnavi ajută, pe sărmani îmbracă,
Hrană și căldură duc pe aspra cale,
O încurajare în casa săracă,
Sprijin celor din întunecoasa vale.

Cei care învață și aprofundează,
Adevăruri sacre și găsesc comori,
Sapă încontinuu, profund meditează,
Zilnic cercetează, culeg de-aur flori.

Vino să te bucuri! Vino la-nchinare!
Îngeri sunt acolo și cei credincioși,
Laude și cânturi ca o pregustare
Din cer lângă Domnul și cu sfinți voioși!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.