Cineva

ianuarie 24, 2017

Cineva te iubește mai mult,
Decât cea care te-a legănat,
Sau prieten pe viață demult,
Cineva și Păstor și-Mpărat.

Cineva te-nsoțește cu drag,
Mai fidel decât umbra mereu,
Ori gândul cel bun al mamei în prag,
Cineva Om-Dumnezeu.

Cineva te ajută la greu,
Mai curând decât omul cel bun
Sau cei dragi ce se roagă mereu,
Cineva să-L primești vrea acum! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.