Comoara

septembrie 4, 2019

Dincolo, în străfundurile ființei,
dacă ai răbdare și priviri sensibile,
vei descoperi nebănuite filoane de aur,
numeroase nestemate strălucitoare.

Adesea toate acestea sunt îngropate
în spatele unui chip dezagreabil
sau sub un șuvoi de cuvinte zgomotoase,
sub o înfățișare neatrăgătoare.

Există Cineva care știe
să scoată la lumină calitățile ascunse,
care vede ce poate deveni un om obișnuit
dacă se lasă modelat
în dorințe și comportament.

Urmașii lui Isus sunt
căutători de comori. Cu delicatețe
se amestecă printre suflete și
explorează universul cel mai fin
al lor, apoi îi conduc spre Mântuitorul.

Îndepărtând praful și noroiul
îngrijorărilor și al plăcerilor,
sub lumina prietenoasă și caldă
a cerului,

acestea strălucesc aducând
bucurie, zâmbet și bunătate
pe oriunde merg…

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.