Copil al Său

ianuarie 4, 2022

Mergi azi la Domnul Hristos
liber vei fi de păcat,
din remușcări vei fi scos,
da, jertfa Sa te-a salvat.

Trăiești în Domnul Isus,
Duhul Sfânt te conduce,
roadele sfinte de sus
bucuros El aduce.

Orfan de altădată
ești cumpărat cu sânge
de Mielul fără pată,
dragostea Lui te strânge.

Credința ta în Domnul
cu viață nouă vine,
prin Duhul Sfânt și totul
în inimă e bine.

Tatăl slăvit din ceruri
te-a înfiat și primit,
prin Fiul iubit pururi
copil al Său îndrăgit. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.