Doamne, ce vrei să fac?

august 2, 2018

Pe drumul spre Damasc de prigonire,
Lumina cea puternică din cer,
Și-un glas opresc pe Saul cu orbire,
Dintr-o acțiune rea de mare zel.

Slava divină a lui Isus Cel Viu,
Persecutat în toți urmașii Săi,
Chemă pe Saul, vas ales și fiu,
Martor și-apostol scos dintre cei răi.

Doamne, ce vrei să fac? supus răspunde,
Părându-i rău de fapte din trecut,
Și fiind dispus a fi-ndrumat oriunde
De-Isus, Mântuitor azi cunoscut.

Doar intervenția divină poate
Smulge din opoziția-i mare,
Pe Pavel, om nou, renunțând la toate,
Convingeri și renume, înălțare.

Plin de smerenie și de jertfire,
Slujit-a din iubire tuturor,
Evrei și neamuri fără părtinire,
Aflând pe Hrist, Domn și Mântuitor.

Abil apărător și mare-apostol
Al Evangheliei, rodnic vestitor,
Credința, simțul datoriei, al său rol,
L-ajută-n încercările ce dor.

Curaj și consacrare, umilință,
Și al nevredniciei simțământ,
Adânca sa recunoștință
Păzeau cerescul har primit veșmânt.

Deviza lui și-a vieții strălucite
Dar nu lipsite de amar și chin –
Nu m-am opus vedeniei primite,
Pe Hrist crucificat vestesc, Lui mă închin.

Și tuturor m-am făcut totul mereu
Ca să salvez pe unii dintre ei,
Lupta cea bună am purtat-o din greu,
Pe drumul aspru rănind pașii mei…
————————
Voi, tineri, vreți să preluați stindardul
Lucrării pentru omenire?
Curaj, zel, sacrificii compun nardul
Plăcut în cerul de iubire! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.