Golgota

aprilie 28, 2021

La răspântie de galaxie,
între cer și pământ,
Își întinde brațele să fie
sigiliu de sfânt legământ.

Garanție de iubire și har
fără margini în univers,
Nevinovată jertfă pe altar,
păcatul să fie iertat, apoi șters.

Iubind pe Dumnezeu și semeni
întoarce-te, popor ales!
Lumini ridică printre oameni,
nobile trăsături să țeși!

Prin Duhul Sfânt la toți vestire
în fiecare vorbă, rând,
E Călăuză și Sfințire
Isus Hristos – Păstorul blând.

Mângâietor, plin de iubire,
ce înnoiește inimi frânte,
Le-aduce pace, fericire.
De Golgota încep să cânte. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.