Îndură-Te, Doamne de mine!

iulie 17, 2018

Îndură-Te, Doamne de mine!

Îndură-Te, Doamne de mine
Căci mult greşit-am ’n-a Ta faţă,
Mi-e ruga cea de dimineaţă
Ce vreau s-ajungă pâ-n la Tine!

Când voia Ta n-o cunoşteam
Greşit-am Doamne din neştiinţă,
Ne-având sfânta cunoştinţă
Căci fiind pribeag, eu n-o ştiam.

Îndură-Te, Doamne de mine
Şi-n haru-Ţi Sfânt, fi-mi iertător,
Prin mila scumpă, îndurător,
Să-mi mângâi doruri şi suspine!

De multe ori, fost-am greşit
Din râvnă pentru al Tău Cuvânt
Căci nu e om de pe pământ
Spre-a-Ţi sta-n faţă, neprihănit!

Căci o, Doamne, prin cuvânt,
Nu-i nimeni ca să nu greşească!
Dar mila Ta, Dumnezeească,
Tu dă-ne-o prin Duhul cel Sfânt!

Flavius Laurian Duverna
17 iulie 2018

Comments are closed.