Înmormântare

ianuarie 12, 2021

Tresaltă inimi, îngeri cântă
E zi de sărbătoare,
Oștirea Domnului cea sfântă
Va fi astăzi mai mare.

Sub apă vor fi îngropate
Urât, rău, viață veche,
Mândrie și nervozitate,
Eul fără pereche.

Iubirea de întâietate,
Amar și necredință,
Dorim pe veci acestea toate,
Să treacă în neființă.

Cât mai profund, să nu revină,
Nemulțumiri, vorbiri de rău,
Critică, răutate, vină,
Dispară în adâncul hău!

Chiar infimă descurajare,
Să nu se-ntoarca niciodat’,
Nicio scânteie, iritare,
Isus vrea caracter schimbat. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.