Pe drum

aprilie 5, 2017

Călători spre Țara Sfântă
obosiți de drumul lung
început de generații…
Câți la graniță ajung?

Nu mai faceți lungi popasuri
ostenindu-vă prea mult
pentru-averi și existență…
Știți voi al odihnei gust?

Bună e înțelepciunea,
cercetați cu grijă tot,
filozofi, idei, credințe…
Să discearnă câți mai pot?

Semănați cu Creatorul?
Fapte bune presărați?
Și-au găsit mulți Salvatorul
prin iubire îndrumați?

Lăsați pe Mângâietorul
să vă umple zi de zi?
E Garantul mântuirii
când Isus va reveni! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.