Prieten minunat

noiembrie 13, 2019

Ce mult ne bucurăm de daruri
Dar nu privim spre Dătător…
Stăm toți ca țintuiți pe maluri,
Foarte-însetați lângă Izvor…

Căci n-am gustat și nu cunoaștem
Cum este-al nostru Creator,
Recunoștință nu-I aducem,
Nici mulțumiri ca drag Păstor…

Moise și Filip vrând să vadă
Pe Domnul, Bunul Dumnezeu,
Aflat-au caracter-dovadă
În Fiul ce lucra mereu…

Prieten plin de bunătate,
Îndurător și milostiv,
E lângă noi mereu în toate,
Și mângâiere în suspin.

Neobosit spre cel ce-alege
Să se despartă de Cuvânt,
Iubirea Sa cu dor va merge
Ca să-l întoarcă la Cel Sfânt.

Va face totul să-l aducă
În siguranță în cămin,
Cu lanț de aur, milă-adâncă,
Salvând din prăpastie și chin.

Domnul ne este ajutorul,
Prin rugă să-I vorbim mai mult,
Smeriți să-I dăruim tot dorul
Și-al inimii noastre tumult.

Înțelepciune și tărie,
Cetate, dulce adăpost,
Voința Lui în gând ne fie,
Și slava Sa singurul rost! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.