Transformare

aprilie 13, 2021

Să nu păstrezi în suflet întuneric
de neiertare, gândul răzbunării!
De nu-L urmezi pe Domnul n-ai nimic
din bunătatea Sa, darul iertării…

Îndepărtează gheața răutății
din inima-ti bolnavă de păcate,
Lasă iubirea sol al libertății,
să strălucească-n ea până departe!

Iar egoismul plin de aroganță
îngroapă-l azi la crucea lui Hristos
Și vei fi demn, cu sfânta eleganță,
purtând veșmântul alb, evlavios!

Alungă îndoiala, necredința,
din mintea copleșită de tradiții,
Soarbe Cuvântul cu toată ființa,
înlăturând multele superstiții!

Mărturisind păcatele prea grele,
privește la Isus, al tău Model,
Ține-te strâns de El, urcând spre stele,
urmaș al Său, zi după zi fidel! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Comments are closed.