Realităţi de Toamnă

noiembrie 6, 2017

Realităţi de Toamnă

Frunzele verzi, ruginite
Peste lunca încă verde
Au format un covoraş
Ce e-atât de drăgălaş –
Pentru cel care îl vede
Cum se-ntinde pe imaş.

Frunzele verzi, ruginite
Numai freamătă în cânt;
Ne-arată zile de Toamnă!
Să le privim ne îndeamnă
La orice boare de vânt –
Cum ele cad la pământ.

Frunzele verzi, ruginite
Ne atrag luarea aminte:
Că verdele-ncet se trece!
Cu viaţ-astfel se petrece,
Nu poate fi verde-nainte
Tot omul, să ţină minte!..

Că şi omu-i, ca şi frunza
Care creşte şi-nverzeşte
Până-n vremea tinereţii…
Şi spre pragul bătrâneţii
El fără să vrea descreşte,
Ca şi frunza-ngălbeneşte.

Şi va fi-n această stare
Pân-l-a Domnului venire,
Când pe nori El va apare
S-aducă-n răscumpărare
Şi prea sfânta, întinerire
‘N viaţa cea nemuritoare.

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.