De dincolo de zări albastre

ianuarie 14, 2018

De dincolo de zări albastre…

De dincolo de zări albastre, din spaţiul cel nemărginit,
De dincolo de sori şi stele, de largi sisteme, în infinit,
De-acolo Doamne-n îndurare, ruga mea să îmi asculţi
Când sufletul, doritor strigă, pe calea vieţii să m-ajuţi
Din valea plângerii amare, să zbor în sus înspre zenit!

Meditând la marea-Ţi Jertfă, depusă pe-al crucii-altar
Mă plec în sfântă reverenţă, nădăjduind în al Tău har,
Ca să-mi aducă mângâiere, ca să-mi aducă consolare
Să mă-ntărească în credinţă, cu forţele-mpotrivitoare
Să pot să merg încrezător, spre-al pătimirii viu Calvar!

În lupta crâncenă cu firea, cu poftele-i, care tot cresc
Doamne bun, să-mi dai putere prin Duhul să biruiesc,
S-ajung la standardul înalt, la ţinta aceea de-a fi sfânt
Desăvârşit în sfera noastră, după modelul din Cuvânt,
Pe drept să fiu numit un fiu, al Tatălui cel sfânt ceresc!

Având acum favoarea sfântă, prin planul de mântuire
Ce-n Jertfirea din Golgota, şi-a găsit scumpa împlinire,
De-a cunoaşte taina ascunsă cea de veacuri anunţată
Pentru-a obţine-n veci iertarea prin neprihănirea dată,
Doamne sfânt, pentru salvare, Ţi-aduc laude-n mărire!

Şi n-oi sfârşi nici-odată, izvoru-acesta al recunoaşterii
În faţa Dragostei sublime, că ziua mare, a întoarcerii,
De la-ntuneric la lumină, şi din păcat, la starea sfântă
În suflet mi-a pus speranţa, iar inima-mi saltă şi cântă,
C-am în faţă un ideal nou, al reînnoirii, şi-al prefacerii.

Căci numai astfel voi putea, să trec de zările albastre
În spaţiul cel nemărginit zburând liber spre-alte astre,
Spre-acele lumi şi-alte sisteme, cu alţi sori din veşnicii
Ce toate-or descoperi mistere, lucruri noi, în bucurii,
Fiindcă Dragostea la cruce, a şters păcatele noastre.

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.