Luceafăr Sfânt de Dimineaţă

ianuarie 10, 2018

Luceafăr Sfânt de dimineaţă

Glosă 1

Luceafăr Sfânt de dimineaţă
Străfulgerând umila-mi viaţă
Tu-n suflet tandru ai răsărit
Cu-a Ta lumină-ntru salvare
Strălucind pe-a mea cărare
În rugă când m-aflam smerit
Cu-ai ochii minţi către zenit!

M-am prins de strălucirea Ta
Simţind în suflet dragostea,
Că-n cerul sfânt totul e viaţă
Văzând sublima-Ţi strălucire
Prin Jertfa-n sfânta izbăvire,
Să poţi străbate printre ceaţă
Luceafăr Sfânt de dimineaţă!

La Jertfa-Ţi scumpă am privit
Când între răi Te-au răstignit
În cea mai cruntă dimineaţă
Cum în Scriptură a fost scris
Prin prooroci de mult prezis
Că vei veni chiar şi prin ceaţă
Străfulgerând umila-mi viaţă.

Şi luminând pe-a mea cărare
Am cunosut dragostea mare
Prin actul sfânt ce-ai făptuit
Şi-n chip de om cu-adevărat
Tu-ai devenit spre-a fi salvat
Prin crucea Golgotei Jertfit
Tu-n suflet tandru-ai răsărit!

Ai strălucit, prin harul mare
La bază având sfânta iertare
Şi-adus-ai anul de-ndurare –
În sângele ce-a curs la cruce
Şi viaţa cea de veci mi-aduce
Prin Planul de răscumpărare
Cu-a Ta lumină-ntru salvare!

Şi-astfel Te cânt că-s izbăvit
Prin dragostea ce m-a-ntărit
C-a Ta lumină în splendoare
Dă mântuirea acum deplină
Şi inima mi-o-ndrept senină
Spre flacăra-Ţi cea arzătoare
Strălucind pe-a mea cărare.

Luceafăr Sfânt din zări de aur,
Tu n-ai purtat cununi de laur
Pe-acest pământ când ai venit,
Dar fruntea cea însângerată
Cu spini Ţi-a fost încoronată…
Şi l-altă viaţă am fost trezit
În rugă când m-aflam smerit!

Ai suportat totul pentru mine
Să mă salvezi din căi străine;
Prin Jertfa-Ţi să fiu mântuit
Din lumea ce zace-n pierzare
Şi-n haru-Ţi nespus de mare
Privesc cu sfânt dor, fericit
Cu-ai ochii minţi către zenit.

Cu-ai ochii minţi către zenit
În rugă când m-aflam smerit
Strălucind pe-a mea cărare
Cu-a Ta lumină-ntru salvare,
Tu-n suflet tandru-ai răsărit
Străfulgerând umila-mi viaţă
Luceafăr Sfânt de dimineaţă!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.