Rondelul celui Singuratic

ianuarie 11, 2018

Rondelul celui Singuratic

Motto:
,, Dumnezeu dă o familie celor
părăsiţi” Psalmul 68, 6.

Doamne, Tu dai celui părăsit o casă
Şi-l aşezi cu grijă-ntre familiile sfinte,
Şi-n dorinţa sufletului său, fierbinte,
Prin credinţă, el se va simţi acasă!

Îndurarea-Ţi mare pe nimeni nu lasă
Din cei singuratici, trişti de izbelişte…
Doamne, Tu dai celui părăsit o casă
Şi-l aşezi cu grijă-ntre familiile sfinte!

Tu belşug de pâine îi vei da la masă,
Şi prin slava-Ţi sfântă, privind înainte
Va vedea în harul plin de-nvăţăminte,
Că-n Iubirea mare, dulce şi duioasă
Doamne, Tu dai celui părăsit o casă,

Şi-l aşezi cu grijă-ntre familiile sfinte!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.