Pe-a Golgotei cruci…

ianuarie 21, 2020

Pe-a Golgotei cruci….

Pe-a Golgotei cruci ca altar
Ai acceptat Doamne Isuse,
Să fii pus prin sfântul har –
Al cerului cel mai scump dar
Cum profeţiile-au fost spuse!

Luând păcatele, ai pătimit
Asupra-Ţi fiind ca blestem
Tu, Cel ce-ai fost neprihănit
Pentru cei mulţi ai suferit –
Răstignit pe-al crucii lemn!

N-au vrut de Tine ca să ştie
Mai marii lumii-n răutate –
Deşi val după val de bucurie
Prin strigări tari de veselie –
Lăsai în sufletele-ndurerate!

Ţi-au pregătit de cu noapte
Prin judecata ce-au rostit –
Ce mai dureroasă moarte
Ce omu-nchipuie că poate,
Pentruc-ai venit şi i-ai iubit!

Dar slava-Ţi mare n-a pierit
Ci mai de grabă a triumfat,
Căci după trei zile s-a ivit
Şi-n glorie sfântă a strălucit
Când din mormânt ai înviat!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.