Moment de Rugă

februarie 1, 2019

Moment de Rugă

O, Dumnezeule Preasfânt,
Atât de mult ai iubit lumea
Creată prin înţelepciunea
Dumnezeiescului Cuvânt,
Căci să trăiască pe pământ,
Ţi-ai arătat în har minunea.

Ţi-ai dat pe unicul Tău Fiu
Ca preţ de răscumpărare
La Golgota-n crucificare,
Pământul de-a nu fi pustiu
Ci stăpânit de-omul cel viu
În slavă, cinste şi-adorare!

Din marea sa neascultare
În care-a căzut prin păcat,
Prin dragoste Tu l-ai salvat
În Jertfa Sa cea iertătoare
Prin dragoste şi îndurare,
Prin harul cel nemăsurat!

L-ai readus din nou la viaţă
La fel ca-ntâia încoronare
Când a primit a Ta suflare,
În prima a vieţii dimineaţă
Fără de nori şi fără ceaţă,
Recunoscând a sa creare!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.