Clipe de Rugă

februarie 20, 2012

Clipe de Rugă

La ceas de înserare, înspre amurg
Când soarele în roşu se ascunde,
Clipe de rugă spre ceruri se scurg
Cu ele purtând lacrimile ce curg,
La-al Tatălui tron, de-a pătrunde.

Este timpul, ca la altarul de seară
Să fie adunată pentru închinare,
Toată familia, şi în rugă să ceară
La fel ca-n vremurile de odinioară,
Izbăvirea, de-ale-ntunericului fiare.

Pe planetă, prigoana bântuie tare,
În multe ţări creştinii sunt închişi,
Li se-ntocmesc capete de acuzare,
Ajunge chiar până la exterminare,
Viaţa e jertfă, pentru cei proscrişi.

Dealtfel, oricine ce vrea să trăiască
Cu evlavie sfântă în Domnul Isus,
El ştie, că-n viaţa lui cea firească
Va suporta prigonire pământească,
Căci el are altă ţară, patria de sus.

Când creştinul trece prin momente
Complicate, în viaţa sa de credinţă,
Unul pentru altul în vii sentimente
Să strigăm în rugă căci evenimente,
Domul poate-aduce înspre biruinţă!

Flavius Laurian Duverna
27 ianuarie 2012

Comments are closed.