Gând de Rugăciune

iunie 29, 2012

Gând de Rugăciune

O, Creator al cerului şi al pământului,
Dumnezeul nostru bun şi milostiv,
Îndreaptă-mi azi gândul meu tardiv
Către Tine, prin îndemnul Duhului,
Pentru întărirea-n har a sufletului!

Atrage-mi către Tine,-a mea fiinţă
Cu funiile, prea scumpe-ale iubirii,
Căci m-ai cuprins în planul izbăvirii
Prin Isus, din sfânta Ta făgăduinţă,
Şi dă-mi neprihănirea prin credinţă!

Întăreşte-mă, pe calea zbuciumată
A vieţii, căci tot mereu mă asaltează
Ispitele, în fel şi chip ce se aşează,
De-acurmezişul ei, deja împovărată…
Căci vreau deplin să-mi fie luminată!

Prin harul Tău cel mare şi mântuitor,
Prin dragostea Ta sfântă, salvatoare
Ce-ai arătat la Golgota, întru iertare,
Tu m-ai spălat prin sângele curăţitor
Şi m-ai primit pe braţul bun şi iubitor!

Păzeşte-mă, o Doamne, de mândrie
Ca ea să n-aibă stăpânire peste mine,
Căci numai astfel, fidel faţă de Tine,
Picioarele-mi voi ţine prin credincioşie,
Pe drumul, ce mă poartă în veşnicie!

Flavius Laurian Duverna
26 aprilie 2012

Comments are closed.