Dragoste Neţărmurită!

ianuarie 10, 2010

Dragoste Neţărmurită!

Dragoste neţărmurită
Într-o lume de păcate,
Ai fost aspru chinuită
De a lumii nedreptate!

Ai adus la îndeplinire
Proiectul recuperării,
Lăsându-Te ca jertfire
Pe-altarul crucificării.

Numai astfel omenirea
Va putea fi reîntregită,
Ştiind că neprihănirea
Prin har este atribuită.

Astfel din nou veşnicia,
Va cunoaste pacea iar,
Prin jertfa din tragedia
Sus pe muntele Calvar.

Dragoste, izvoraş sfânt,
Tu ai fost şi vei rămâne,
Flacăra, ce pe pămant
A frânt barieri şi frâne!

Şi-ai adus în lume pace
Prin exemplul dăruirii,
Pentru rău, bine a face,
Invers, contra legii firii.

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.