An nou!

aprilie 2, 2010

An Nou!

An nou! Ah! Bine-ai venit,
Cu ale vremii zori senine!
Să fii mai bun, mai fericit,
Şi bucurii s-aduci depline!

Să fii de roade, încununat,
Şi de sub brazdele de plug,
Să-nalţe spicul, mai bogat,
Promiţător de mult belsug!

Să se dezvolte zi şi noapte,
Să crească pân-la recoltare,
Când holdele albe şi coapte
Vor intra-n marea secerare!

Să fie snopii mulţi, şi mari,
Să sporească-n numărare!
Să răsplătească pe plugari,
În munca grea cu sudoare!

Să treacă pragul vânturării
Tot grâul strâns şi selectat,
Cuprins în testul numărării
Să încheie timpul aşteptat!

Şi-atunci cu grijă cântărit
Să îşi ia locul în hambare,
Ce-n ceruri gata-i pregătit
Din timpul cel de sigilare!

Astfel, să fii un an mănos
Şi să aduci multe-mpliniri,
Spre slava lui Isus Hristos
Ce ţine lumea sub priviri!

Şi-n grija Sa, neţărmurită
Pentru ai Săi copii sfinţiţi,
Să-i poarte-n mila infinită
De-a fi salvaţi şi mântuiţi!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.