Apoaclipsa în Viziune

noiembrie 18, 2009

Apocalipsa în Viziune

Pe insula Patmos, exilat,
Ioan, aflat în rugăciune,
Un înger sfânt i-a arătat
Apocalipsa… în viziune.

În ziua Domnului aleasă,
În zelul mare ce-l purta,
Departe şi străin de casă
Stătea-n rugă, şi cugeta.

Când scene pentru viitor
I se făceau de cunoscut,
El se uimea, şi răbdător
Intra în taine de început.

Printre tablourile multe,
Ce treceau pe sub priviri,
El a văzut, cu amănunte
Lucrarea marei mântuiri.

Şi în chipuri şi simboale,
Şi în ilustraţii, fel de fel,
Biserica, în final de cale
A văzut, crescând astfel:

Cu Evanghelia, zburând,
Un înger, anunţa mereu,
Popoarelor lumii zicând:
Temeţi-vă de Dumnezeu!

Această veste, se întărea,
Şi putere, avea Cuvântul,
Solia mult, se răspândea
Şi-acoperea tot pământul.

Pe vechi ruine şi spărturi
Se înălţa, fiind dregător,
De ziduri din dărâmături
Un loial şi-advent popor.

În luptă cu fiara, purtată,
Şi chipu-i spre închinare,
Soarta-i era…ameninţată
Pân-la teribila-nchisoare.

Însă lucrarea, tot ’nainte
Urca-n tăria Celui Sfânt,
Şi atrăgea luarea aminte
A oamenilor, pe pământ.

În Duhul, şi-a Lui putere
În semne multe şi minuni,
Oamenii arătau încredere
În faţa Marii-Nţelepciuni.

La înălţime stătea Legea,
Porunca Sabatului Sfânt,
Şi-oricine care înţelegea
Intra în sfântul legământ.

Se ataşau, la împrejurări
Şi în faţa noii conjucturi,
Purtaţi de sfinte orientări
Rupeau vechile legături.

Un glas puternic îi mâna
Solia dând-o mai departe,
Lucrarea de-a se termina
De mântuire s-aibă parte.

Şi, când în final biruitorii
Vor fi la marea de cristal,
Glasul cel sfânt al cântării
Va fi-n imnul lor triumfal.

Având acum un alt destin,
Al unui nou pământ creat,
Cu reverenţă, ei se închin
Celui ce i-a…răscumpărat.

Moştenitori pentru vecie,
Fără dureri, boale şi chin,
Desăvârşiţi prin măiestrie
Preamăreau Mielul Divin.

Căci la Calvar, înjunghiat
El le-a adus răscumpărare,
Salvându-i din greu păcat
Şi-a lui vecie-ngrozitoare.

Astfel ei, de-acum mereu
Pentru măreaţa mântuire,
Îl vor slăvi pe Dumnezeu
Prin consacrare şi cinstire.

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.