Auzi Chemarea

martie 11, 2011

Auzi Chemarea!…

Auzi chemarea cum răsună
Şi-al ei ecou cum el răzbate,
Din răsărit tot mai spre-apus
Din miazăzi la miazănoapte!

Solia iată, acum te cheamă
S-o răspândeşti, mai apriat,
La ori-şi-ce neam, şi popor,
Căci Isus vine, ca Împărat!

Roagă-te, la Domnul Sfânt
Să scoată sinceri lucrători,
În holda lumii să pornească
Ispravnici bravi, secerători.

Nu mai e timp de zăbovire
Sunt zile acum de secerare,
Şi holdele de grâu aşteaptă
De a fi strânse, în hambare.

Căci iată, mare e secerişul
Şi lucrători sunt prea puţini,
Porneşte îndată şi lucrează
Şi-n jurul tău şi-ntre străini!

Din cele patru zări se-aude
Cum strigă prinşii, în arcan:
-,,O, Trece-ţi, şi ajutaţi-ne!”
E-al rugii glas Macedonean.

Flavius Laurian Duverna
23 februarie 2011

Comments are closed.