Chemare

aprilie 8, 2010

Chemare

Popor al zilelor din urmă
Vine marea confruntare,
Adună-te acum la turmă
Auzi stringenta chemare!

Şi conştient că-ai datoria
Păstrată ca şi moştenire,
Ridică-ţi steagul cu solia:
„Dreptate şi neprihănire!”

Lumina sfântă să triumfe
Mai sus peste nelegiuire,
Şi vijelii, de-ar fi să sufle
Se vor izbi de-mpotrivire.

Ca vântul tare într-un zid
Va fi mânia, asupritoare,
Şi-al forţei val şi de bolid,
Se va topi în destrămare!

Şi-ori şi ce armă făurită
De a lupta-mpotriva ta,
Se va sfărma, nefolosită
Când spre tine-o căuta!

Căci ea va fi fără putere
În mâna tare-a celui rău,
Domnu-ţi va da trecere
Şi ocrotire în scutul Său!

Şi ori şi cine, va-ndrăzni
Şi-ar încerca să te atingă,
El, dealtfel, se va osândi
Lumina lui o să se stingă.

Cu încredere nezguduită
În sfinte, mari făgăduinţi,
Privirea, s-o ai neclintită
Peste cercări şi suferinţi!

Şi toate, vor fi o greutate
Odată-n marea răsplătire,
Când fapte-or fi judecate
După a Legii, orânduire.

Când la ultima avertizare
Va trebui ca să se-adune,
Poporul prin strigare tare,
Ea peste tot o să răsune.

Să strângă rândurile toate,
Un crez să fie şi-o simţire
Şi ascultarea de dreptate,
Principiu etern în sfinţire!

Puteri cereşti te va-nsoţi
Să duci solia salvatoare,
Prin glas puternic zi de zi,
În sfânta mare avertizare!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.