Cine?

ianuarie 8, 2010

Cine?…

-Cine-n orice dimineaţă
După-a nopţii odihnire,
Te trezeşte iar la viaţă
Printr-o tainică şoptire,
-Cine?

-Cine paşii îţi îndreaptă
Pe cărări sfinte, divine,
Şi-ţi dă inimă înţeleaptă
Să faci totdeauna bine,
-Cine?

-Cine zilnic te păzeşte
Dându-ţi a Lui ocrotire,
Când de rele te fereşte
Să nu cazi prin ispitire,
-Cine?

-E Isus cel ce veghează
Cu-al Său înger păzitor,
Cel care nu dormitează
Fiindu-ţi mare protector,
Salvator!

El te-ndeamnă şi îmbie
Să fii bun şi-ascultător,
Ca îndată să-ţi dea ţie
Grabnic, al Său ajutor,
Salvator!

Să nu uiţi dar niciodată
Glasul Său cel rugător,
De-a veni la El, îndată
Căci e-al tău Mântuitor,
Salvator!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.