Cuvântarea intâia a lui Pavel

aprilie 12, 2010

Cuvântarea întâia a lui Pavel

(La Antiohia)

Cuprinde Fapte 13.16-41.

Bărbaţi Israeliţi, şi voi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultati!
Dumnezeul acestui popor, a ales pe părinţii noştri, vremelnic,
A ridicat la cinste norodul acesta, în timpul şederii lui în robie
În ţara Egiptului, şi l-a scos din Egipt cu braţul Său cel putenic.

Timp de aproape patruzeci de ani le-a suferit purtarea în pustie!
După ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaanului, cu putere,
Le-a dat moştenire pământul lor, după atâta necaz şi suferinţă
Pentru patru sute cincizeci de ani, ca popor al Său de-ncredere.

Iar după acestea, le-a dat judecători, până la proorocul Samuel.
Au cerut atunci un împărat, şi timp de aproape patru zeci de ani,
Domnul le-a dat pe Saul, fiul lui Chiş din seminţia lui Beniamin,
Apoi l-a înlăturat, şi le-a ridicat pe David, neînvins de duşmani…

Şi despre el a mărturisit astfel:,,Am găsit pe David, fiul lui Işai,
Om după inima Mea, ce-Mi va împlini toate voile Mele” dorite;
Din seminţia lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa înainte,
A ridicat lui Israel un Mântuitor, care e Isus, după cele amintite.

Mai înainte de venirea Lui, Ioan propovăduia botezul pocăinţei
La tot norodul lui Israel, la Iordan, şi pregătea astfel drumul Lui,
Netezindu-I calea. Ioan când era la sfârşitul însărcinării lui zicea:
,,Cine credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela, ci sunt solul Domnului,

Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea picioarelor.
Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, ce vă temeţi de Dumnezeu!
Vouă v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri, ca popor al Său,
Căci locuitorii din Ierusalim şi mai marii, s-au împotrivit mereu.

Şi prin faptul ca L-au osândit, au împlinit cuvintele proorocilor,
Care se citesc în fiecare Sabat, dar ei nu L-au cunoscut pe Isus,
Măcar că n-au găsit în El atunci, nici-o vină vrednică de moarte
Totuşi au cerut lui Pilat să-L omoare, atârnându-L pe lemn, sus!

Şi după ce ei au împlinit, tot ce este scris despre El în prooroci
L-au dat jos de pe lemn, L-au pus într-un mormant nou, model,
Împreună cu oamenii bogaţi. Şi Dumnezeu L-a-nviat din morţi;
Şi s-a arătat timp de mai multe zile, acelora ce se suiseră cu El,

Din Galileea la Ierusalim. Ei sunt martori vii înaintea norodului!
Şi noi vă aducem vestea bună, că făgăduinţa făcută cu jurământ,
Părinţilor noştri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, urmaşii lor,
Înviind pe Isus, cum este scris în psalmul al doielea prin cuvânt:

,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut!” Că L-a-nviat din morţi,
Aşa că nu se va mai întoarce în putrezire, El a spus, când a zis:
,,Voi împlini cu toată credincioşia, făgăduinţele sfinte aşteptate
Pe care Le-am făcut lui David.” Şi voi împlni, tot ce am promis!

De aceea, El zice şi-n alt psalm: ,,Nu vei îngădui ca Sfântul Tău
Să vadă putrezirea; David, dupa ce a slujit celor din vremea lui,
După voia lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat cu părinţii săi,
Şi a văzut putrezirea. El a murit gândind la-ndurarea Domnului.

Dar Acela, pe care L-a-nviat Dumnezeu, în puterea şi iubirea Sa
N-a văzut putrezirea. Să ştiţi dar fraţilor, că despre El se vorbise!
În El vi se vesteşte iertarea păcatelor. Şi oricine crede este iertat
De toate lucrurile, de care n-aţi fost iertaţi, prin Legea lui Moise!

Astfel, luaţi seama, să nu vi se-ntâmple ce se spune în prooroci:
,,Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi, în grele suspine,
Căci în zilele voastre, am să fac o lucrare, pe care n-o pricepeţi;
N-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva, spre bine!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.