Cuvântarea şasea a lui Petru

aprilie 11, 2010

Cuvântarea şasea a lui Petru

( La Biserica din Ierusalim )

Cuprinde Fapte 11, 5-17.

Eram în cetatea Iope; şi, pe cand eu mă rugam,
Am căzut într-o răpire sufletească, cu un mister,
Şi am avut o vedenie: un vas ca o faţă de masă
Legată în cele patru colţuri,…se coboră din cer,

Şi a venit până la mine; când m-am uitat în ea,
Erau dobitoace cu patru picioare de pe pământ,
Cum şi fiarele, şi târâtoarele şi păsările cerului,
Şi am auzit un glas, care mi-a zis, prin Cuvânt:

,,Petre, Scoală-te, taie şi mănâncă”; m-am uimit!
Dar eu am răspuns: Nicidecum, Doamne, sper…
Nimic spurcat sau necurat nu a intrat vreodată
În guara mea”. Glasul a zis a doua oară din cer:

,,Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.”
Acest lucru, s-a făcut de trei ori; după care toate
Au fost ridicate iarăşi la cer. Dar iată, că îndată,
Trei oameni, trimişi din Cesarea, mai de noapte…

Au stătut în poarta casei, unde eu eram găzduit.
Duhul mi-a spus să plec cu ei, să-nlătur mirarea;
Fără să fac vreo deosebire, ne-am dus împreună,
Acesti şase fraţi, m-au însoţit şi ei către Cesarea…

Şi am intrat în casa omului, şi el ne-a istorisit tot:
Cum a văzut în casa lui pe îngerul, la rugăciune,
Stând înaintea lui, şi zicându-i:,, Trimite la Iope,
Cheamă pe Simon, zis şi Petru, care-ţi va spune,

Cuvinte în care vei fi mântuit, tu şi toată casa ta!”
Şi cum am început să vorbesc despre Evanghelie,
Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei cu mare putere
Ca şi peste noi la început, în clipele de vecernie.

Şi mi-am adus aminte, de vorba Domnului Isus,
Cum a zis: ,,Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi
Botezaţi cu Duhul Sfânt.” Deci dacă Dumnezeu
Le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, -de a se mântui-

Care am crezut în Domnul Isus Hristos, iată că,
Dumnezeu le-a dat deci şi Neamurilor pocăinţă;
Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu,
Să nu vestesc Evanghelia în Isus, prin credinţă?

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.