Cuvântarea treia a lui Petru

aprilie 11, 2010

Cuvântarea treia a lui Petru

(Vindecarea dela Templu)

Cuprinde Fapte 3, 12-26.

Bărbaţi Israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta?
De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, miraţi, ca şi cum,
Prin puterea noastră, sau prin cucernicia noastră, noi,
Am fi făcut pe acest om, să umble sănătos pe drum?

Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, cel care este
Şi-al părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Isus,
Pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat
Înaintea lui, de El…stăpâniţi de dorinţa de a fi răpus,

Măcar că el era de altă părere, ca să-I se dea drumul
Voi, de Cel Sfânt şi Neprihănit, v-aţi lepădat mereu,
Şi aţi cerut să vi se dăruiască, în libertate, un ucigaş!
Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe cel care Dumnezeu,

La înviat din morţi; acum noi suntem martori ai Lui!
Prin credinţa în Numele lui Isus, Numele Lui a-ntărit
Pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi deplin,
Credinţa în El i-a dat omului o tămăduire de neclintit!

Şi-acum, după cum vedeţi cu toţi ştiu că din neştiinţă
Aţi făcut, ca şi mai marii voştri-mpotriva Cuvântului,
Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise despre El,
Cu mult mai-nainte prin gura tuturor proorocilor Lui.

Că, adică, Hristosul Său va pătimi; şi pocăiţi-vă dar,
Şi-ntoarceţi-vă azi la Dumnezeu, pentru-al vieţii rost,
Să vi se şteargă păcatele, şi ca să vină dela Domnul
Vremile de înviorare, şi să trimeată pe Cel ce a fost,

Rânduit mult mai înainte pentru voi: pe Isus Hristos,
Pe care cerul trebuie să-L primească iar în empireu,
Până la vremile aşezării, din nou a tuturor lucrurilor;
Despre aceste vremuri a vorbit Duhul lui Dumnezeu,

Prin gura tuturor sfinţilor şi proorocilor din vechime.
Căci în adevăr, Moise a spus părinţilor noştri, rostul:
,, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri,
Un prooroc ca mine; voi pe El să-L ascultaţi în totul

În ceeace vă va spune; căci oricine nu-L va asculta,
Va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului!”
Deasemenea şi toţi proorocii, dela Samuel la ceilalţi,
Care au urmat dupa el, au indicat cărările Domnului.

Voi sunteţi azi copii ai proorocilor şi ai legământului
Pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri în toate,
Cand a zis lui Avraam, să privească la stelele cerului
Şi ,, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate,

În sămânţa ta!” Dumnezeu după ce a ridicat în slavă,
Pe Robul Său Isus ca Mântuitor, proslăvit în osanale,
L-a trimes mai întâi vouă, ca El să vă binecuvânteze,
Şi să-ntoarcă pe fiecare din voi dela fărădelegile sale!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.