Dacă pe drumul ce-ai pornit

august 23, 2012

Dacă pe drumul ce-ai pornit

Dacă pe drumul ce-ai pornit
Simţi că din greu ai de luptat
Cu firea rea ce-ai moştenit
Prin strămoşescul greu păcat
Să ştii că avea-vei biruinţă
Numai în har şi prin credinţă
În Domnul care te-a salvat!

Dacă pe drumul ce-ai pornit
Te simţi că eşti sub apăsări,
Te simţi că eşti deja zdrobit
De-atâtea lupte-n strâmtorări,
Să ştii că-acesta e momentul
Să-ţi însuşeşti avertizmentul:
Tu să rămâi tare-n încercări!

Dacă pe drumul ce-ai pornit
E greu să mergi că-i gloduros
Atunci, ţi-ar trebui reamintit
C-acesta-i drumul lui Hristos,
Drumul ce-a dus către Calvar
Şi ţi-a dat timpul cel de har
Ca o jertfă-ai fi de bun miros!

Flavius Laurian Duverna
13 iunie 2012

Comments are closed.