De ce-a fost născut Isus?

decembrie 24, 2010

De ce-a fost născut Isus?…

De ce-a fost născut Isus, într-un staul de-animale?
De ce părăsindu-Şi cerul, El nu Şi-a vrut altă cale,
Să se nască-n strălucire într-un prea frumos palat
Demne pentru-a Sa putere ce-a avut-o ca-Mpărat
Pentru care-oştiri de îngeri Îi dau slavă-n osanale?

De ce la naşterea-I Sfântă, după ce Magii-au venit
La Ierusalim să-ntrebe, de-un Împărat mare, vestit,
Irod, regele, s-a mâniat, şi-a poruncit…să omoare
Pe toţi pruncii cei născuţi, sub doi ani fără cruţare,
Producând, la mame jalea, pentru fiii ce-au pierit?

De ce-a trebuit de mic, să rabde, prigonirile urgiei
Si-n Egipt, cu-ai Săi părinţi, sa ia drumul pribegiei
Ca nu cummva să-L ucidă, cruzii ostaşi, ai lui Irod,
Care au executat porunca băgând spaima în norod
Rănind dragostea de mamă chiar în toiul bucuriei?

Pentru-a noastră mântuire de mărirea Sa cerească,
El S-a dezgolit pe Sine şi-a luat forma omenească,
Prin Duhul Sfânt Sa-ntrupat fiind supus legilor firii
În natura cea umană să suporte, păcatele omenirii,
Cu blândeţe şi-umilinţă, viaţa să-Şi desăvârşească.

Dumnezeu Tatăl şi Fiul, prin Planul răscumpărării
Ne-a arătat cum la staul, lumea noastră, a pierzării,
Are-o lecţie de învaţat, zilnic pentru transformare
Urmând cel mai sfânt Model, oferit pentru salvare,
Cum a fost culcat în iesle, nu-n belşugul desfătării.

Pentru noi, spre mântuire, din păcat şi din blestem
Isus a schimbat complect, cel mai dogmatic sistem,
A demonstrat prin exemplu, iubirea cea jertfitoare
Dandu-Şi viaţa la Golgota, şi-n sublima Sa candoare,
Dragostea ne-aduce aminte, de ieslea din Betleem!

Flavius Laurian Duverna
24 decembrie 2010

Comments are closed.